Skip to main content
Skip table of contents

Upgrade: aandachtspunten

Vraag

Waar moet ik op letten bij een upgrade?

Antwoord

Om ervoor te zorgen dat de upgrade correct verloopt, moet je met verschillende aspecten rekening houden. We geven hieronder alvast enkele aandachtspunten mee.

  • Schakel de antivirus en WIFI van je computer tijdelijk uit en voeg ‘configurator.exe’ toe aan de lijst van betrouwbare software voor je firewall.
  • Zorg ervoor dat je computer verbonden is met de controller van de Niko Home Control installatie met behulp van een patchsnoer RJ45-RJ45.
  • Wanneer je een volgend IP-device wil upgraden, versteek je het patchsnoer RJ45-RJ45 van de controller naar het IP-device.
  • Geef je computer telkens de nodige tijd om het nieuwe IP-device te herkennen.
Indien de klant energiemonitoring heeft, check of hij de gegevens vooraf in de energiesoftware heeft binnengehaald en opgeslagen.
Tijdens een upgrade of herprogrammering kunnen deze gegevens verloren gaan.
Voor meer info, zie: Wat als er tijdens de upgrade gegevens over de energiemonitoring verloren gaan?
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.