Skip to main content
Skip table of contents

Upgrade: energiedata verloren


Vraag

Wat als er tijdens de upgrade gegevens over de energiemonitoring verloren gaan?

Antwoord

Tijdens het opladen van een nieuwe programmering kunnen Niko Home Control modules en bedieningen een nieuwe softwareversie krijgen.

Een van deze modules is de IP-interface die onder meer de meetgegevens van de energiemetingen bevat. Deze gegevens verschijnen grafisch op het touchscreen, de smartphone en de computer (via de energiesoftware).

Het is een gekend probleem dat deze opgeslagen gegevens verloren gaan tijdens een upgrade of herprogrammering van de module.

Oplossing

We bevelen aan dat de klant deze gegevens in de energiesoftware binnenhaalt en opslaat, telkens wanneer de installateur langskomt om de installatie te programmeren of te bewerken.

De energiesoftware is gratis te downloaden op de Niko website: www.niko.eu


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.