Skip to main content
Skip table of contents

Project: meerdere plannen inladen

Vraag

Kan ik van iedere verdieping een afzonderlijk plan inladen in hetzelfde project?

Antwoord

Verschillende verdiepingen kan je niet in een nieuw bestand plaatsen. Alle onderdelen van éénzelfde programmatie staan in één bestand.

Oplossing

Wanneer je verdiepingen wilt tekenen in de Niko Home Control software, dan doe je dit naast of onder elkaar op het werkvlak.

Meer info

Meer informatie over het tekenen van het plan vind je onder plan tekenen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.