Skip to main content
Skip table of contents

Output: vergrendelen of ontgrendelen

Vraag

Hoe kan ik een output vergrendelen of ontgrendelen?

Oplossing

Om een output te vergrendelen of ontgrendelen, Ga als volgt te werk:

  • klik op Creatie in de menubalk bovenaan.

  • Klik op de actie waaraan je de functie wil toevoegen, of voeg een actie toe. Je ziet nu de naam en de locatie van de actie. 
  • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan. 

  • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

  • Ga naar de lijn van de gewenste output in het start- of stopgedrag van de actie om het basisgedrag te wijzigen.

  • Klik op het pijltje aan het einde van de lijn om het basisgedrag van de output te wijzigen.
  • Selecteer de functie die je wil toevoegen aan de output. 
  • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
  • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
  • Klik op opslaan. De output is nu vergrendeld of ontgrendeld. 

Opgelet: Zorg ervoor dat iedere output die je vergrendelt ook ontgrendeld wordt en omgekeerd. Indien dit niet het geval is, zal je bij het uploaden één van deze foutmeldingen krijgen:
Some outputs are locked by an action, but are never unlocked: output x
Some outputs are unlocked by an action, but are never locked: output x
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.