Skip to main content
Skip table of contents

Output niet vergrendeld

Foutmelding

Indien je in een actie een uitgang wil ontgrendelen, maar deze nergens vergrendeld kan worden, dan kan je bij upload deze melding krijgen: 

Some outputs are unlocked by an action, but are never locked: output x

Deze melding wil zeggen: Sommige uitgangen worden ontgrendeld in een actie, maar nooit vergrendeld: output x.

Oplossing

  • Ga naar Creatie in de menubalk bovenaanJe komt opnieuw in het scherm waar je acties, outputs en inputs kan toevoegen.
  • Voeg een vergrendeling toe voor de desbetreffende output. Dit kan via een bestaande actie of via een nieuwe actie.


Indien de ontgrendeling geen verdere waarde heeft voor de installatie, kan je deze ook verwijderen uit het project. Ga hiervoor naar de actie waarin je de vergrendeling hebt ingesteld en wijzig het basisgedrag.
  • Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan.
  • Klik op het tabblad modules adresseren.

Oplossing uploaden en opslaan

  • Klik op het tabblad uploaden
  • Klik op uploaden onderaan op het scherm. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande programmering zal worden overschreven.
  • Klik nogmaas op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de software dat de installatie geprogrammeerd is.
  • Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt opslaan.
  • Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het project is opgeslagen en afgesloten.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.