Skip to main content
Skip table of contents

Nikobus: verbinden

Vraag

Kan Niko Home Control met een bestaande Nikobus installatie verbonden worden?

Antwoord

Wanneer je een uitbreiding wil maken op een bestaande Nikobus installatie, dan heb je enkele mogelijkheden:

  • Nikobus producten toevoegen. 
    Voor uitbreidingen van bestaande Nikobus installaties blijven de Nikobus producten verkrijgbaar.
  • Kiezen voor Niko Home Control als elektrische installatie, en de Nikobus installatie linken.

Niko Home Control als elektrische installatie

Kies je Niko Home Control als elektrische installatie bij een uitbreiding, dan kunnen de twee installaties gelinkt worden en communiceren via de Nikobus interface (550-00505).
Zo kan bijvoorbeeld een alles-uitknop op de Nikobus installatie ook de nieuwe Niko Home Control functionaliteiten integreren en omgekeerd.

De programmering van een Nikobus installatie moet wel mogelijk zijn met een pc: er moet minstens PC Link, PC Logic of een feedbackmodule aanwezig zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de Nikobus software. Er is geen feedback mogelijk van Nikobus actoren naar Niko Home Control en omgekeerd.
Je kunt geen specifieke Niko Home Control bedieningen gebruiken om een Nikobus installatie te bedienen.

Er zijn maximaal 100 Nikobus sturingen mogelijk. Je kunt dus maximaal 100 Niko Home Control toetsen toekennen aan Nikobus.
Er zijn maximaal 100 virtuele Nikobus bedieningen. Je kunt dus maximaal 100 Nikobus toetsen toekennen aan Niko Home Control.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.