Skip to main content
Skip table of contents

Een nieuw project toevoegen voor versie 1.13

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je een nieuw project toevoegt en hoe je de instellingen wijzigt.

Startpunt

Het startpunt van deze guide bevindt zich net na het opstarten van de Niko Home Control programmeersoftware.

Stap 1: Bekijk de interface

Binnen de Niko Home Control software spreken we over een project als we het hebben over een individuele installatie.

Elk project bestaat uit vier stappen die bovenaan op het scherm staan.

 • Projectinformatie; 
 • Creatie; 
 • Kastopbouw;
 • Realisatie.

Stap 2: Voeg een nieuw project toe

 • Klik op nieuw project toevoegen.

 • Geef het project minstens een naam en een klantnaam.


De namen kunnen vrij gekozen worden en zijn niet onderhevig aan bepaalde beperkingen. Alle letters, cijfers en leestekens zijn toegelaten.

 • Klik op opslaan als je alle gegevens hebt ingevoerd om terug te keren naar Projectinformatie.
  Je ziet nu de naam van het project bovenaan in het midden.

Stap 3: Bekijk en wijzig de instellingen en tijd

 • Klik op instellingen en tijd.

Hier vind je verdere gegevens van de installatie zoals:

 • de taal;
 • de munteenheid; 
 • de meeteenheid; 
 • de datum; 
 • de tijd.

Je kan hier enkel de taal en de munteenheid van de installatie wijzigen. De taal die je selecteert is de taal die de gebruiker te zien krijgt op bijvoorbeeld zijn touchscreen en displaybedieningen.De instellingen onder ‘Tijd’ worden automatisch overgenomen van je computer.
 • Klik op opslaan op terug te keren naar het startscherm Projectinformatie.

Stap 4: Bekijk en wijzig de installateurgegevens

 • klik op installateurgegevens

De installateursgegevens kunnen van pas komen wanneer een collega in de toekomst een toevoeging aanbrengt op jouw installatie. De klant zelf kan deze gegevens niet raadplegen hier, dus het is aangewezen om deze elders achter te laten voor hem. 

Je kunt de project- en klantgegevens zo nodig later nog wijzigen.Als je het project afsluit voordat het is opgeslagen, gaat het verloren.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.