Skip to main content
Skip table of contents

Binnenbewegingsmelder licht en ventilator in kleine ruimte

Situatie

In dit stappenplan wordt een binnenbewegingsmelder in een badkamer gekoppeld aan een lamp en een ventilator. De badkamer heeft een klein raam waardoor daglicht binnen kan komen. 

Sartpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarin al verschillende inputs, outputs en acties zijn gedefinieerd. 

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen en daarna Plan tekenen of Upload een achtergrondbeeld als je nog geen project hebt, en voeg daarna inputs, outputs en acties toe.

Stap 1: Voeg een binnenbewegingsmelder toe

 • Klik op Creatie bovenaan op het scherm.

 • Klik op voeg een input toe.

 • Klik op binnenbewegingsmelder in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De input verschijnt in het plan.

 • Sleep de binnenbewegingsmelder naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

 • Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd is.

 • Klik op wijzig basisinstellingen. Er verschijnt een pop-up venster.

 • Wijzig zo nodig de Uitschakelvertraging


De uitschakelvertraging is de tijd tussen de laatst gedetecteerde beweging en de activering van het stopgedrag. De fabrieksinstelling van de uitschakelvertraging is 10 seconden en kan worden aangepast (bereik: 10 s – 59 min 59 s). 

 • Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een lamp en een geschakelde ventilator toe

 • Klik op voeg een output toe.

 • Klik op lamp in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De lamp verschijnt in het plan.

 • Sleep de lamp naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

 • Kies uit de keuzelijst de locatie die je gebruikt hebt voor de binnenbewegingsmelder.

 • Klik op geschakelde ventilator in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De geschakelde ventilator verschijnt in het plan.

 • Sleep de ventilator naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

 • Kies uit de keuzelijst de locatie die je gebruikt hebt voor de binnenbewegingsmelder.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.


Een binnenbewegingsmelder kan zowel licht meten als beweging detecteren en kan op twee manieren worden geprogrammeerd: 
bij beweging (donker) als er natuurlijk daglicht in de ruimte aanwezig is en de output enkel moeten worden ingeschakeld als het donker is. 
bij beweging (licht & donker) als de output altijd moeten worden ingeschakeld, ongeacht het gemeten lichtniveau in de ruimte. 

Stap 3: Creëer een actie 'Lamp badkamer donker'

 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.

 • Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante output.

 • Geef de actie een naam.

 • Kies uit de keuzelijst de locatie die je ook gebruikt hebt voor de binnenbewegingsmelder.

 • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan

 • Klik op de lamp om hem te koppelen aan de actie.

 • Klik op de binnenbewegingsmelder in het plan. Er verschijnen twee toepassingen.

 • Klik op de toepassing bij beweging (donker).

 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Omdat je een uitschakelvertraging hebt geprogrammeerd bij de basisinstellingen, hoef je op het tabblad basisgedrag geen vertraging bij het stopgedrag te programmeren. 

 • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.De ventilator moet altijd draaien wanneer de badkamer gebruikt wordt, ook overdag wanneer het licht niet aan hoeft. Dit komt overeen met de toepassing bij beweging (licht & donker) . Het is niet mogelijk om de twee verschillende toepassingen van een binnenbewegingsmelder aan 1 actie te koppelen. Voor de ventilator moet een tweede actie worden gedefinieerd. 


Stap 4: Creëer een actie 'lamp badkamer licht en donker'

 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.

 • Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante output.

 • Geef de actie een naam.

 • Kies uit de keuzelijst de locatie die je ook gebruikt hebt voor de binnenbewegingsmelder.

 • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan. 

 • Klik op de ventilator in het plan om hem te koppelen aan de actie.

 • Klik op de binnenbewegingsmelder in het plan. 

 • Er verschijnen twee toepassingen. De rechter toepassing bij beweging (donker) is grijs en kan niet meer worden geselecteerd omdat hij is toegewezen aan de lamp.

 • Klik op de toepassing bij beweging (licht & donker)

 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

 • Voer bij stopgedrag zo nodig een vertraging in om ervoor te zorgen dat de ventilator door blijft draaien nadat het licht is uitgeschakeld.

 • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
  Door de uitschakelvertraging en de vertraging in het stopgedrag van de ventilator hoeft geen tijdsautomatisering te worden gedefinieerd.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 5: Bouw de kast op

 • Klik op Kastopbouw bovenaan op het scherm. Je gaat naar het scherm Stel de kast samen.

 • Klik op de kastnaam in het linkerdeel van het scherm.

 • Het tabblad kasteigenschappen verschijnt.

 • Klik op verder om naar het tabblad Vullen met modules te gaan.

 • Klik op schakelmodule (3x) 2E in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm.De software plaatst de module op de DIN-rail.
  Deze schakelmodule stuurt de lamp in het toilet aan.

 • Geef de schakelmodule een herkenbare naam.

 • Klik op verder om naar het tabblad toewijzen te gaan.

 • Klik op de schakelmodule in de kast. De virtuele module verschijnt in het rechterdeel van het scherm.

 • Klik op de lamp en de ventilator in het plan om ze te koppelen aan de schakelmodule.

 • Klik op opslaan.
  De schakelmodule heeft nu nog maar één vrije uitgang.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Kastopbouw.

Sluit nu je laptop met een UTP-kabel aan op de controller in de schakelkast.

Wacht enige minuten.

Als je de laptop niet aansluit op de installatie of niet lang genoeg wacht, krijg je bij de stap Realisatie de foutmelding ‘Could not find exactly 1 Controller (found 0).’

Je kunt nu verdergaan met de stap Realisatie.

Herevalueer vóór het uploaden alle acties waarbij binnenbewegingsmelders betrokken zijn. Combineer binnenbewegingsmelders niet met andere manuele bedieningen (inputs) dan de knop op de binnenbewegingsmelder zelf, of met de alles-uitfunctie op dezelfde output. Beide programmeringen kunnen de correcte werking van de bewegingsmelder beïnvloeden en tot onverwacht gedrag leiden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.