Skip to main content
Skip table of contents

Verwarming en koeling + thermostaat stuurt warmtepomp aan

Use case

Je klant heeft een verwarmings- en koelsysteem met 5 zones in combinatie met een warmtepomp. Elke zone is uitgerust met een zone ventiel dat wordt aangestuurd door een thermostaat.

De warmtepomp stuurt de verwarming en koeling van woning aan, via de thermostaten.

De thermostaten kunnen geschakeld worden van "koelen" naar "Prog 1".

Je kunt ook drukknoppen met led(s) en comfortsensoren gebruiken in plaats van thermostaten, of een combinatie van beide.

Procedure

De bedieningen en toestellen creëren
 1. Creëer de thermostaten (THT1 tot THT5).

 2. Creëer een digitale sensor (SENS1).

 3. Creëer de zoneventielen (VALVE1 tot VALVE5).

 4. Creëer een verwarmings-/koelsysteem (H/C1 en H/C2).

 5. (optioneel) Creëer een circulatiepomp (PUMP1).


Als de installatie geen circulatiepomp heeft, hoeft die niet geconfigureerd te worden in de software.

De routine creëren

Creëer een routine Verwarmen/koelen per circuit (ROUT1). Gebruik het volgende gedrag:

 • Selecteer het verwarmings-/koelsysteem (H/C1 en H/C2).

 • (optioneel) Selecteer de circulatiepomp (PUMP1).

 • Bepaal de verwarmings-/koelzones. Combineer de juiste thermostaat met het corresponderende zoneventiel (THT1 en VALVE1, THT2 en VALVE2, ...).

 • (optioneel) Creëer meldingen.

De voorwaarde creëren

Creëer een voorwaarde (COND1) voor de warmtepomp (digitale sensor) om de thermostaten te sturen. Gebruik de volgende logica:

 • IF SENS1 = waar

 • THEN THT1 tot THT5: Instelling thermostaat = KOELEN

 • ELSE THT1 tot THT5: Instelling thermostaat = Prog 1


De kast vullen en de toestellen adresseren
 • Je kan maar vier zoneventielen adresseren aan een verwarmings- of koelingsmodule 4U. Contact 5 van de module is een H/C-contact.

 • Adresseer het verwarmings-/koelingssysteem altijd aan de eerste verwarmings- of koelingsmodule in de kast (contact 5).

Vul de kast met ...

en adresseer de volgende toestellen ...

een schakelmodule (3x) 2U (MOD1)

 • de circulatiepomp PUMP1.

 • het verwarmings-/koelsysteem H/C1&H/C2

  (*)(**).

een verwarmings- of koelingsmodule 4U (MOD2)

 • de zoneventielen VALVE1 tot VALVE4 (contact 1 tot 4 van de module).

 • het verwarmings-/koelsysteem H/C1&H/C2 (contact 5 van de module)

  (*) (**).

een verwarmings- of koelingsmodule 4U (MOD3)

het zoneventiel VALVE5.

een digitale sensormodule (MOD4)

de digitale sensor SENS1.


(*) Dit contact wordt niet fysiek gebruikt in de installatie.

(**) Dit contact wordt gebruikt om de warmtepomp te schakelen van koelen naar verwarmen.

(***) Het contact sluit wanneer een van de thermostaten verwarming of koeling vraagt.


Voorbeeld

Klik hier om het programmeervoorbeeld (nhc2-bestand) te downloaden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.