Skip to main content
Skip table of contents

Verwarming + elektrische verwarming

Use case

Je klant heeft een gecombineerd verwarmingssysteem met 7 zones. Vijf zones zijn uitgerust met een zone ventiel dat wordt aangestuurd door een thermostaat. Twee zones zijn uitgerust met elektrische verwarming die wordt aangestuurd door een thermostaat. Een circulatiepomp is optioneel.

Je kunt ook drukknoppen met led(s) en comfortsensoren gebruiken in plaats van thermostaten, of een combinatie van beide.

Procedure

De bedieningen en toestellen creëren
 1. Creëer de thermostaten (THT1 tot THT7).

 2. Creëer de zoneventielen (VALVE1 tot VALVE5).

 3. Creëer een verwarmingssysteem (H/C1).

 4. Creëer de elektrische verwarmingen (HEAT1 en HEAT2).

 5. (optioneel) Creëer een circulatiepomp (PUMP1).


Als de installatie geen circulatiepomp heeft, hoeft die niet geconfigureerd te worden in de software.

De routines creëren
 1. Creëer een routine Verwarmen/koelen per circuit (ROUT1). Gebruik het volgende gedrag:

  • Selecteer het verwarmingssysteem (H/C1).

  • (optioneel) Selecteer de circulatiepomp (PUMP1).

  • Bepaal de verwarmingszones. Combineer de juiste thermostaat met het corresponderende zoneventiel (THT1 en VALVE1, THT2 en VALVE2, ... THT5 en VALVE5).

  • (optioneel) Creëer meldingen.

 2. Creëer een routine Elektrische verwarming (ROUT2). Gebruik het volgende gedrag, selecteer de elektrische verwarming en corresponderende thermostaat per zone (HEAT1 en THT6, HEAT2 en THT7).


De kast vullen en de toestellen adresseren
 • Je kan maar vier zoneventielen adresseren aan een verwarmings- of koelingsmodule 4U. Contact 5 van de module is een H/C-contact.

 • Adresseer het verwarmingssysteem altijd aan de eerste verwarmings- of koelingsmodule in de kast (contact 5).

Vul de kast met ...

en adresseer de volgende toestellen ...

een schakelmodule (3x) 2U (MOD1)

de circulatiepomp PUMP1 (*).

een verwarmings- of koelingsmodule 4U (MOD2)

 • de zoneventielen VALVE1 tot VALVE4 (contact 1 tot 4 van de module).

 • het verwarmingssysteem H/C1 (contact 5 van de module) (**) (***).

een verwarmings- of koelingsmodule 4U (MOD3)

 • het zoneventiel VALVE5.

 • de elektrische verwarmingen (HEAT1 en HEAT2).

(*) Je kan de circulatiepomp ook adresseren aan het H/C-contact van een andere verwarmings- of koelingsmodule.

(**) Dit contact wordt niet fysiek gebruikt in de installatie.

(***) Het contact sluit wanneer een van de thermostaten verwarming vraagt.


Voorbeeld

Klik hier om het programmeervoorbeeld (nhc2-bestand) te downloaden.


Aansluitschema

Onderstaande figuur toont het aansluitschema. In dit voorbeeld werden naast radiatoren ook vloerverwarming en elektrische verwarming gebruikt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.