Skip to main content
Skip table of contents

Koeling

Use case

Je klant heeft een koelsysteem met 5 zones. Elke zone is uitgerust met een ventiel dat wordt aangestuurd door een thermostaat. Een circulatiepomp is optioneel.

Je kunt ook drukknoppen met led(s) en comfortsensoren gebruiken in plaats van thermostaten, of een combinatie van beide.

Procedure

De bedieningen en toestellen creëren
 1. Creëer de thermostaten (THT1 tot THT5).

 2. Creëer de zoneventielen (VALVE1 tot VALVE5).

 3. Creëer een koelsysteem (H/C1).

 4. (optioneel) Creëer een circulatiepomp (PUMP1).


Als de installatie geen circulatiepomp heeft, hoeft die niet geconfigureerd te worden in de software.

De routine creëren

Creëer een routine Verwarmen/koelen per circuit (ROUT1). Gebruik het volgende gedrag:

 • Selecteer het koelsysteem (H/C1).

 • (optioneel) Selecteer de circulatiepomp (PUMP1).

 • Bepaal de koelzones. Combineer de juiste thermostaat met het corresponderende zoneventiel (THT1 en VALVE1, THT2 en VALVE2, ...).

 • (optioneel) Creëer meldingen.


De kast vullen en de toestellen adresseren
 • Je kan maar vier zoneventielen adresseren aan een verwarmings- of koelingsmodule 4U. Contact 5 van de module is een H/C-contact.

 • Adresseer het koelsysteem altijd aan de eerste verwarmings- of koelingsmodule in de kast (contact 5).

Vul de kast met ...

en adresseer de volgende toestellen ...

een schakelmodule (3x) 2U (MOD1)

de circulatiepomp PUMP1 (*).

een verwarmings- of koelingsmodule 4U (MOD2)

 • de zoneventielen VALVE1 tot VALVE4 (contact 1 tot 4 van de module).

 • het koelsysteem H/C1 (contact 5 van de module) (**) (***).

een verwarmings- of koelingsmodule 4U (MOD3)

het zoneventiel VALVE5.

(*) Je kan de circulatiepomp ook adresseren aan het H/C-contact van een andere verwarmings- of koelingsmodule.

(**) Dit contact wordt niet fysiek gebruikt in de installatie.

(***) Het contact sluit wanneer een van de thermostaten verwarming vraagt.


Voorbeeld

Klik hier om het programmeervoorbeeld (nhc2-bestand) te downloaden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.