Skip to main content
Skip table of contents

Jaga - Verwarmen en koelen met zes zones

Use case

Je klant heeft een van de volgende radiatorsystemen met 6 zones van Jaga:

 • een Strada Hybrid of Clima Canal met een Jaga Dynamic Product Controller of

 • een Briza

Elke zone is uitgerust met een zoneventiel dat wordt aangestuurd door een thermostaat. 

Als er verwarming/koeling wordt gevraagd, wil je klant de snelheid van de ventilatoren op de radiatoren aansturen met de Niko Home app:

 • laag (30%)

 • gemiddeld (60%)

 • hoog (100%)

 • boost (100% gedurende 15 min)

Wanneer verwarming/koeling geactiveerd is, wordt de ventilatiesnelheid ingesteld op 60% voor verwarmen en 100% voor koelen.

Als er geen verwarming wordt gevraagd, kan je klant de ventilatoren niet activeren.

Je kunt ook drukknoppen met led(s) en comfortsensoren gebruiken in plaats van thermostaten, of een combinatie van beide.

Procedure

De bedieningen en toestellen creëren
 1. Creëer de thermostaten (THT1 tot THT6).

 2. Creëer de zoneventielen (VALVE1 tot VALVE6).

 3. Creëer een verwarmingssysteem (H/C1).

 4. Creëer de digitale sensoren (SENS1 tot SENS6) als er verwarming/koeling wordt gevraagd.

 5. Creëer de andere geschakelde apparaten (OUT1 tot OUT6) om de 230 V naar de zoneventielen te sturen.

 6. Creëer de analoge outputs (OUT7 tot OUT12) om de ventilatoren aan te sturen.


De routine creëren

Creëer een routine Verwarmen/koelen per kring (ROUT1). Gebruik het volgende gedrag:

 • Selecteer het verwarmingssysteem (H/C1).

 • Bepaal de verwarmingszones. Combineer de juiste thermostaat met het corresponderende zoneventiel (THT1 en VALVE1, THT2 en VALVE2, ...).

 • (optioneel) Creëer meldingen.


De routines creëren

In Z1,

 1. Creëer een routinesfeer (ROUT2) om de ventilatiesnelheid 'laag' in te stellen. Gebruik het volgende gedrag:

  1. Selecteer het toestel dat tot de routine behoort: analoge output OUT7

  2. Stel het parameterniveau in op 30%

 2. Creëer een routinesfeer (ROUT3) om de ventilatiesnelheid 'gemiddeld' in te stellen. Gebruik het volgende gedrag:

  1. Selecteer het toestel dat tot de routine behoort: analoge output OUT7

  2. Stel het parameterniveau in op 60%

 3. Creëer een routinesfeer (ROUT4) om de ventilatiesnelheid 'hoog' in te stellen. Gebruik het volgende gedrag:

  1. Selecteer het toestel dat tot de routine behoort: analoge output OUT7

  2. Stel het parameterniveau in op 'Aan'

 4. Creëer een routine op maat (ROUT5) om de ventilatiesnelheid 'boost' in te stellen. Na 15 minuten wordt de ventilatie ingesteld op 'gemiddeld'. Gebruik het volgende gedrag:

  1. Toestel dat deel uitmaakt van de routine: analoge output OUT7

  2. Startgedrag: OUT7: Niveau = Aan, Dimtijd = 1 s, Vertraging = 0 s

  3. Stopgedrag: OUT7: Niveau = 60%, Dimtijd = 1 s, Vertraging = 0 s

  4. Vink "Deze routine automatisch na een bepaalde tijd stoppen" aan en stel de periode in op 15 minuten.


Volg in Z2 tot Z6 de bovenstaande stappen maar gebruik de gegevens in de onderstaande tabel.

Type routine

In Z2

In Z3

In Z4

In Z5

In Z6

Sfeer

ROUT6, ROUT7 en ROUT8 met OUT8

ROUT10, ROUT11 en ROUT12 met OUT9

ROUT14, ROUT15 en ROUT16 met OUT10

ROUT18, ROUT19 en ROUT20 met OUT11

ROUT22, ROUT23 en ROUT24 met OUT12

Routine op maat

ROUT9 met OUT8

ROUT13 met OUT9

ROUT17 met OUT10

ROUT21 met OUT11

ROUT25 met OUT12De voorwaarden creëren

Als verwarming/koeling in een zone nodig is, gaat er 230 V naar het zoneventiel, worden de ventilatoren ontgrendeld en wordt de ventilatiesnelheid ingesteld op 60% voor verwarming en 100% voor koeling.

Als verwarming/koeling in een zone niet meer nodig is, gaat er geen 230 V meer naar het zoneventiel en worden de ventilatoren vergrendeld en gestopt.

In Z1,

1. Creëer een voorwaarde ( COND1 ) om de ventilatoren aan te sturen wanneer verwarming nodig is. Gebruik de volgende logica:

 • IF SENS1 = True AND ROUT1: Status = Verwarmingsmodus actief

 • THEN
  OUT1: Waarde = Aan, Vertraging = 0s
  OUT7: Niveau = Ontgrendeld, Vertraging = 0 s
  OUT7: Niveau = 60%, Dimtijd = 1 s, Vertraging = 0,1 s

 • ELSE Laat leeg

2. Creëer een voorwaarde (COND2) om de ventilatoren aan te sturen wanneer koeling nodig is. Gebruik de volgende logica:

 • IF SENS1 = True AND ROUT1: Status = Koelingsmodus actief

 • THEN
  OUT1: Waarde = Aan, Vertraging = 0s
  OUT7: Niveau = Ontgrendeld, Vertraging = 0 s
  OUT7: Niveau = Aan, Dimtijd = 1 s, Vertraging = 0,1 s

 • ELSE Laat leeg

3. Creëer een voorwaarde (COND3) om de ventilatoren aan te sturen wanneer verwarming/koeling niet langer nodig is. Gebruik de volgende logica:

 • IF SENS1 = False

 • THEN
  OUT1: Waarde = Uit, Vertraging = 0s
  OUT7: Niveau = Uit, Dimtijd = 1 s , Vertraging = 0 s
  OUT7: Niveau = Vergrendeld , Vertraging = 0,1 s

 • ELSE Laat leeg


Volg in Z2 tot Z6 de bovenstaande stappen maar gebruik de gegevens in de onderstaande tabel.

In Z2

In Z3

In Z4

In Z5

In Z6De kast vullen en de toestellen adresseren
 • Je kan maar vier zoneventielen adresseren aan een verwarmings- of koelingsmodule 4U. Contact 5 van de module is een H/C-contact.

 • Adresseer het verwarmings-/koelingssysteem altijd aan de eerste verwarmings- of koelingsmodule in de kast (contact 5).

Vul de kast met ...

en adresseer de volgende toestellen ...

een verwarmings- of koelingsmodule 4U (MOD1)

 • de zoneventielen VALVE1 tot VALVE4 (contact 1 tot 4 van de module).

 • het verwarmings-/koelingssysteem H/C1 (contact 5 van de module) (*)

  .

een verwarmings- of koelingsmodule 4U (MOD2)

 • de zoneventielen VALVE5 en VALVE6.

 • het verwarmings-/koelingssysteem H/C1 (**)

  .

een digitale sensormodule 2U (MOD3)

de digitale sensoren SENS1 tot SENS3.

een digitale sensormodule 2U (MOD4)

de digitale sensoren SENS4 tot SENS6.

een analoge stuurmodule 0-10 V 2U (MOD5)

de analoge outputs OUT7 tot OUT9.

een analoge stuurmodule 0-10 V 2U (MOD6)

de analoge outputs OUT10 tot OUT12.

railkoppeling (MOD7)

/

een schakelmodule (6x) 4U (MOD8)

de andere geschakelde apparaten OUT1 tot OUT6.

(*) Dit contact wordt niet fysiek gebruikt in de installatie. Het contact sluit wanneer een van de thermostaten verwarming of koeling vraagt.

(**) Dit contact wordt niet fysiek gebruikt in de installatie. Je kan dit contact ook adresseren aan een andere verwarmings- of koelingsmodule.


Voorbeeld

Klik hier om het programmeervoorbeeld te downloaden.
(FPE_029_216_1.nhc2-bestand)

Aansluitschema

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.