Skip to main content
Skip table of contents

Elektrische verwarming

Use case

Je klant heeft een elektrisch verwarmingssysteem met 4 zones. Elke zone is uitgerust met een elektrische verwarming die wordt aangestuurd door een thermostaat. 

Je kunt ook drukknoppen met led(s) en comfortsensoren gebruiken in plaats van thermostaten, of een combinatie van beide.

Procedure

De bedieningen en toestellen creëren
  1. Creëer de thermostaten (THT1 tot THT2).

  2. Creëer de elektrische verwarmingen (HEAT1 en HEAT2).


De routine creëren

Creëer een routine Elektrische verwarming (ROUT1). Gebruik het volgende gedrag, selecteer de elektrische verwarming en corresponderende thermostaat per zone (THT1 en HEAT1, THT2 en HEAT2).

De kast vullen en de toestellen adresseren

Vul de kast met ...

en adresseer de volgende toestellen ...

een schakelmodule (3x) 2U (MOD1) (*)

  • de elektrische verwarming HEAT1.

  • de elektrische verwarming HEAT2.

(*) In dit voorbeeld wordt een schakelmodule (550-00103 of 550-00106) gebruikt. Je kan ook een verwarmings- of koelingsmodule (550-00150) gebruiken.


Voorbeeld

Klik hier om het programmeervoorbeeld (nhc2-bestand) te downloaden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.