Skip to main content
Skip table of contents

Automatische sturing van zonweringen met een lichtsensor en een windsensor 0-10V

Use case

Je klant wil een analoge lichtsensor en een analoge windsensor gebruiken om de zonweringen automatisch aan te sturen.

De zonweringen zouden moeten sluiten wanneer er op een drukknop wordt gedrukt en er aan deze voorwaarden wordt voldaan:

 • de windsensor meet een windsnelheid lager dan 30 km/u

 • de zonsensor meet een lichtsterkte hoger dan 30.000 lux

 • de kamertemperatuur is hoger dan 22°C

Om te vermijden dat de zonweringen voortdurend openen en sluiten, moeten bovenstaande voorwaarden minstens 2 minuten aanhouden voor de zonweringen openen of sluiten.

Automatische sturing is enkel mogelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Er is ook een motorsturing om de zonweringen manueel te bedienen, maar die kan enkel gebruikt worden wanneer de windsensor een windsnelheid lager dan 30 km/u meet.


Procedure

De bedieningen, toestellen en het tijdschema creëren
 1. Creëer een analoge windsensor (SENS1). Stel de 0V- en 10V-waarden als volgt in:

  • Stel 2 km/u in voor 0V

  • Stel 200 km/u in voor 10V

 2. Creëer een analoge lichtsensor (SENS2). Stel de 0V- en 10V-waarden als volgt in:

  • Stel 600 lux in voor 0V

  • Stel 100.000 lux in voor 10V

 3. Creëer een dagelijks tijdschema (TIME1) van zonsopgang tot zonsondergang.

 4. Creëer onderstaande bedieningen.

  • een thermostaat (THT1)

  • een enkelvoudige drukknop (met led) (PB1) om de automatisering aan of uit te schakelen

  • een motorsturing (PB2) om de zonweringen manueel te bedienen

 5. Creëer onderstaande toestellen.

  • zonwering (MOT1)

  • virtueel toestel (VIRT1)

 • Om dit voorbeeld eenvoudig te houden, is de thermostaat niet gekoppeld aan een routine. In een realtime-installatie zou elke thermostaat gekoppeld zijn aan een routine.

 • Je kunt ook een drukknoppen met led(s) en comfortsensoren gebruiken in plaats van een thermostaat.

De basisacties creëren
 1. Creëer een basisactie (BASIC1) om de zonwering (MOT1) te openen met de motorsturing (PB2).

 2. Creëer een basisactie (BASIC2) om de automatische sturing van de zonwering aan of uit te schakelen met de enkelvoudige drukknop (PB1) en het virtuele toestel (VIRT1).

De voorwaarden creëren
 1. Creëer een voorwaarde (COND1) voor het sluiten van de zonweringen. Gebruik de volgende logica:

  • IF (SENS1: Windwaarde < 30 km/u) en (SENS2: Lichtwaarde > 30000 lux) en (THT1: Omgevingstemperatuur > 22°C) en (TIME1: Aan/uit = waar) en (VIRT1: Waarde  = waar)

  • THEN MOT1: Motorbeweging =  gesloten met Vertraging = 2 min

  • ELSE laat leeg

 2. Creëer een voorwaarde (COND2) voor het openen van de zonweringen. Gebruik de volgende logica:

  • IF (SENS2: Lichtwaarde < 30000 lux) en (VIRT1: Waarde = waar)

  • THEN MOT1: Motorbeweging = openen met Vertraging = 2 min

  • ELSE laat leeg

 3. Creëer een voorwaarde (COND3) om de beweging van de zonwering te blokkeren met de motorsturing (PB2), het touchscreen of de app, wanneer de windsensor een windsnelheid hoger dan 30 km/u meet. Gebruik de volgende logica:

  • IF (SENS1: Windwaarde > 30 km/u)

  • THEN MOT1: Motorbeweging= openen met Vertraging = 1 min  59 sec en MOT1: Motorbeweging = vergrendelen met Vertraging =  2 min

  • ELSE laat leeg

Door de vertragingen op te nemen in bovenstaande voorwaarden, wordt het openen of sluiten van de zonwering niet voortdurend getriggerd. De zonwering opent of sluit wanneer er langer dan 2 minuten aan de voorwaarden wordt voldaan (WAAR).

De kast vullen en de toestellen adresseren

Vul de kast met ...

en adresseer de volgende toestellen ...

een analoge module (MOD1)

 • de windsensor SENS1

 • de lichtsensor SENS2.

een motormodule (MOD2)

de zonwering MOT1.Voorbeeld

Klik hier om het programmeervoorbeeld (nhc2-bestand) te downloaden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.