Skip to main content
Skip table of contents

Sfeerbediening

Beschrijving

Met de sfeerbediening roept de bewoner één van de voorgeprogrammeerde sferen op. Een sfeer is een combinatie van instellingen voor verlichting, rolluiken, zonwering, etc.

Overzicht

Werking

Sferen worden ingesteld bij het programmeren van de installatie. De software bevat 22 pictogrammen waaruit er maximaal acht gekozen worden. Aan deze acht pictogrammen worden één of meerdere acties gekoppeld om de gewenste sfeer te creëren.

Om een sfeer te activeren:

1    Raak één van de toetsen aan om het display te doen oplichten. Standaard is het display verduisterd om energie te besparen.

2    Druk op de navigatietoetsen tot het pictogram voor de gewenste sfeer verschijnt.

3    Druk op toets “C”.

Het pictogram wordt amberkleurig. Het blijft amberkleurig zolang de sfeer geactiveerd is.

Installatie

Zie Installatie in Bedieningen met display.

Technische gegevens

  • verlicht kleurendisplay
  • werkingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
  • omgevingstemperatuur: 5 - 40 °C
  • afmetingen van het display: 45 x 45 x 32 mm (HxBxD)
  • inbouwdiepte:  20 mm
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.