Skip to main content
Skip table of contents

Onderhoud en probleemoplossing van de draadloze schakelaar met batterij, enkelvoudig, Zigbee®

De batterij vervangen

Demonteer de schakelaar; Zie Demonteren van de draadloze schakelaar met batterij, enkelvoudig, Zigbee®

Haal de lege knoopcelbatterij uit de batterijhouder Doe ze in een inzameldoosje en houd ze buiten bereik van kinderen

Stop een CR2450 knoopcelbatterij in de batterijhouder

Monteer het geheel opnieuw; Zie Installatie van de draadloze schakelaar met batterij,enkelvoudig, Zigbee®

Reset-modus

Er zijn drie manieren om de enkelvoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij te resetten:

Fabrieksinstellingen

Terugzetten naar fabrieksinstellingen verbreekt de verbinding tussen de enkelvoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij en je Niko Home Control installatie of een systeem van een ander merk, en wist alle gegevens van dat toestel. Je dient dat toestel opnieuw te koppelen voor standalone of geconnecteerd gebruik

Houd de programmeerknop twee seconden ingedrukt tot de blauwe led brandt. Laat de programmeerknop los.
Druk tien seconden lang op de programmeerknop. De blauwe led knippert.

De blauwe led knippert vier seconden en gaat dan terug uit. De enkelvoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij is met succes gereset

Opnieuw opstarten

Opnieuw opstarten verbreekt de verbinding tussen de enkelvoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij en je Niko Home Control installatie of een systeem van een ander merk, maar wist geen gegevens van het toestel. De schakelaar kan opnieuw gebruikt worden in het geconfigureerde Zigbee netwerk®.

Haal de knoopcelbatterij uit de batterijhouder
Wacht minstens 45 seconden voordat je de batterij opnieuw bevestigt of druk meerdere keren op de schakelknop voor een volledige ontlading

Stop de CR2450 knoopcelbatterij terug in de batterijhouder
Zigbee® netwerkreset

De functie om het Zigbee® netwerk te resetten wist het volledige Zigbee® netwerk, inclusief het netwerkkanaal en het netwerk-ID van actieve Zigbee® toestellen.

Vanaf de release van Niko Home Control 2.16 kun je een Zigbee® netwerkreset starten met de programmeersoftware via de diagnosepagina: Diagnosepagina > Netwerkinstellingen > Zigbee netwerk resetten.

Enkel actieve Zigbee® toestellen krijgen de resetberichten. De interne configuratiegegevens worden gewist en de toestellen worden uit het netwerk gehaald. Je kunt de toestellen opnieuw gebruiken in een ander Zigbee® netwerk, zonder dat je ze handmatig moet resetten.

Actieve toestellen zijn bijvoorbeeld toestellen van 230 V die altijd 'luisteren' naar het Zigbee® netwerk. Draadloze Zigbee® toestellen met batterij zijn enkel actief wanneer ze gebruikt worden en 90 seconden erna. De draadloze toestellen met batterij zullen het systeemresetbericht niet ontvangen als ze niet actief zijn. We raden je aan om de draadloze toestellen met batterij handmatig te resetten (zie 'Fabrieksinstellingen herstellen') voordat je ze in een ander Zigbee® netwerk gebruikt.

Upgraden van de enkelvoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij

Wanneer er een upgrade beschikbaar is, word je daarvan op de hoogte gebracht in de recentste versie van de Niko Home Control programmeersoftware of de Niko Home app. Alle Zigbee®toestellen worden één voor één Over-The-Air (OTA) bijgewerkt. Het upgraden van Zigbee® toestellen start maximaal zes uur nadat de slimme hub of de connected controller is bijgewerkt.

Een OTA-upgrade wordt niet aangegeven met een feedbackled. Het toestel blijft gewoon werken als er tijdens het OTA-verzoek geen RF-verbinding met de slimme hub of draadloze bridge is. Ga voor meer informatie naar Ledgedrag.

Wanneer een upgrade niet gelukt is, krijg je een melding in de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app. Het Zigbee® toestel blijft operationeel met de vorige geïnstalleerde softwareversie.

Vervangen van de enkelvoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij

 1. Verwijder de defecte enkelvoudige draadloze schakelaar met batterij en monteer een nieuw exemplaar. Zie Installatie.
 2. Open de Niko Home app.
 3. Verwijder/wis het defecte Zigbee® toestel via het hamburgermenu (=) > Instellingen > Toestellen.


  Vanaf de release van Niko Home Control 2.16 kun je een individueel Zigbee® toestel verwijderen via de diagnosepagina van de Niko Home Control programmeersoftware (Diagnosepagina > Zigbee® toestellen > Verwijderen). Door een individueel Zigbee® toestel te verwijderen wordt het uit het netwerk gehaald en worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Een Zigbee® toestel buiten het RF-bereik zal echter niet uit het netwerk worden gewist en kan zelfs opnieuw verschijnen in het diagnoseoverzicht als het Zigbee® toestel terug binnen het RF-bereik van het Zigbee® netwerk valt. We raden je aan om het Zigbee® toestel handmatig te resetten voordat je het in een ander netwerk gebruikt.

 4. Voeg het nieuwe Zigbee® toestel toe via het hamburgermenu (=) > Instellingen > Toestellen.
 5. Voeg het nieuwe Zigbee ® toestel toe aan de gewenste acties of routines.

 6. Koppel de nieuwe enkelvoudige draadloze schakelaar met batterij aan de Niko Home Control installatie:

Je hoeft het adres van een defecte enkelvoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij niet te verwijderen in het tabblad Adresseren omdat het automatisch overschreven wordt wanneer je de nieuwe enkelvoudige draadloze Zigbee ® schakelaar met batterij adresseert.

FAQ

Wat gebeurt er met de enkelvoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij wanneer ik mijn draadloze slimme hub vervang of reset?

De draadloze slimme hub is het brein van de Niko Home Control installatie. En dus moeten de Zigbee® toestellen opnieuw geadresseerd worden in geval van een reset of vervanging.

Soms kun je netwerkinstellingen recupereren van de defecte slimme hub. Neem contact op met Niko customer services om te kijken of de vorige instellingen hersteld kunnen worden.

Ga dan als volgt te werk:

 1. Met de Niko Home Control programmeersoftware: adresseer alle Zigbee® toestellen één voor één in de tab Adresseren. (Zie Onboarden via de Niko Home Control programmeersoftware)
 2. Met de Niko Home app: koppel alle draadloze schakelaars met batterij een voor een via het hamburgermenu (≡) > Instellingen > Toestellen > Geconnecteerde schakelaars. (Zie Onboardingprocedure van een Zibee® toestel via de Niko Home app)
 3. Om een nieuwe draadloze slimme hub te verbinden, voeg je via hetzelfde menu elk Zigbee® toestel toe aan de gewenste actie of routine.

Wat gebeurt er met de enkelvoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij wanneer ik mijn draadloze bridge vervang of reset?

De enkelvoudige draadloze Zigbee® schakelaar kan het netwerk waartoe hij behoorde niet vinden. 

Om de enkelvoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij te koppelen met de nieuwe draadloze bridge dien je eerst de fabrieksinstellingen van de draadloze Zigbee® schakelaar met batterij te herstellen. Zie Reset-modus.


Probleemoplossing

Probleem

Oorzaak

Actie

De schakelaar met batterij wordt niet gevonden in de Niko Home app of programmeer softwareDe voeding van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control is uitgeschakeld

Schakel de voeding van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control aan

De batterij van de Zigbee® schakelaar is leeg

Een rode led laat je weten als de batterij bijna leeg is. Die waarschuwing zie je enkel als de programmeerknop langer ingedrukt wordt (bijvoorbeeld: Resetten ). Vervang de knoopbatterij (zie § Batterij vervangen ). Merk op dat de programmeerled uit blijft wanneer het spanningsniveau van de batterij onder de minimumdrempel blijft


De ontvanger reageert niet wanneer ik in standalone gebruik op een Zigbee® schakelknop druk

De batterij van de Zigbee® schakelaar is leeg

De Zigbee® schakelaar is niet correct gekoppeld met de ontvanger

Voer een reset uit voor de Zigbee® schakelaar met batterij als die voorheen gekoppeld was met een Zigbee® netwerk. Koppel de schakelaar met een standalone ontvanger (Zie § Standalone gebruik), Niko Home Control (Zie § Een Zigbee® schakelaar met batterij in Niko Home Control configureren) of een Zigbee® netwerk van een ander merk (Zie § Een Zigbee® schakelaar met batterij configureren in een systeem van een ander merk)

Een andere Zigbee® schakelaar met batterij is gekoppeld met de ontvanger

De Zigbee® schakelaar met batterij werd buiten het bereik van de ontvanger geplaatst of wordt soms buiten het bereik geplaatst

Zet de Niko Zigbee®schakelaar met batterij dichter bij de ontvanger of gebruik een RF-repeater (een Zigbee® 3.0 toestel met 230 V) in het Niko Home Control netwerk of een netwerk van een ander merk

Het radiopad wordt belemmerd, wat het radiosignaal verzwakt

Verplaats de Zigbee®schakelaar met batterij of gebruik een RF-repeater (een Zigbee® 3.0 toestel met 230 V) binnen het Niko Home Control netwerk of een netwerk van een ander merk

Een stoorzender of interferentiebron blokkeert de telegrammen van de Zigbee® schakelaar met batterij naar de ontvanger

Verplaats de Zigbee®schakelaar met batterij of de Zigbee®, verwijder de interferentiebron of gebruik een RF-repeater (een Zigbee® 3.0 toestel met 230 V) in een Niko Home Control netwerk of een netwerk van een ander merk

De Zigbee® schakelaar met batterij is defect

Vervang de schakelaar. Koppel de nieuwe Zigbee® schakelaar met batterij met de ontvanger. De toestellen moeten mogelijk eerst gereset worden

De ontvanger reageert niet altijd wanneer ik op de Niko Zigbee® schakelaar met batterij druk


De ontvanger bevindt zich op de rand van het maximale radiobereik

Monteer Niko Zigbee®schakelaar met batterij dichter bij de ontvanger of gebruik een RF-repeater in het Niko Home Control netwerk of een netwerk van een ander merk

Een stoorzender of interferentiebron blokkeert de telegrammen van de Niko Zigbee® schakelaar met batterij naar de ontvanger

Verplaats de Niko Zigbee® schakelaar met batterij of ontvanger, verwijder de interferentiebron of gebruik een RF-repeater in het Niko Home Control netwerk of het netwerk van een ander merk

Ik heb een Easywave schakelaar met batterij vervangen door een Zigbee® schakelaar met batterij en mijn instelling werkt niet meer


De Zigbee® schakelaar is niet correct geconfigureerd

Reset de Zigbee® schakelaar en koppel opnieuw Zorg dat de Zigbee® schakelaar met batterij zich in het RF-bereik van een Zigbee® toestel met 230 V bevindt

De Zigbee® schakelaar met batterij bevindt zich buiten het RF-bereik van een Zigbee® toestel met 230 V

Plaats de Zigbee® schakelaar met batterij binnen het RF-bereik (max. 10 m) van een Zigbee® toestel met 230 V, reset de schakelaar en voer de koppeling uit

Voeg een of meer Zigbee® repeaters (een Zigbee® toestel met 230 V) toe indien de afstand tussen twee Zigbee® toestellen langer dan 10 m is of als er heel wat obstructies op het radiopad zijn door bouwmaterialen. Door verschillende repeaters in het gebouw te plaatsen, ontstaat een mesh netwerk om de afstand te overbruggen en een stevig en stabiel draadloos netwerk te creëren

Disable checkingPremium suggestionsDisable checkingPremium suggestions

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.