Skip to main content
Skip table of contents

Onderhoud en probleemoplossing slimme hub

Wifi resetten

Vanaf versie 2.15 van de Niko Home Control programmeersoftware, worden bij een reset je netwerkinstellingen verwijderd.

Schakel de netspanning in.


StapActieDuurLedgedrag
1

Druk op de bedieningsknop van de slimme hub.

Na 2 seconden indrukken zal de blauwe LED continu branden. U kunt de knop loslaten

2

Druk op de bedieningsknop van de slimme hub.


Blauwe led knippert

Na 10 seconden ingedrukt te hebben, zal de blauwe LED gedurende 4 seconden continu branden. U kunt de knop loslaten

3


De rode LED knippert. De wifi-reset is succesvol voltooid Belangrijk: Als er na de wifi-reset continu een groene led brandt, is de slimme hub nog steeds via een UTP-kabel verbonden met je thuisnetwerk

Je kunt hier de instructievideo bekijken:

Algemene reset

Een ‘algemene’ reset doe je door een leeg configuratiebestand te uploaden naar de Niko Home Control programmeersoftware.

Probleemoplossing

ProbleemOplossing

De slimme hub is niet verbonden met je thuisnetwerk en heeft geen internetverbinding. De rode LED knippert.

 1. Controleer of je thuisnetwerk naar behoren werkt en verbonden is met het internet.
 2. Stel de wifinetwerkverbinding van de slimme hub opnieuw in:
  • Als je een UTP-kabel gebruikt om het wifinetwerk in te stellen: sluit de slimme hub aan met een UTP-kabel (zie Installatie, stap 2, UTP) en stel de netwerkverbinding van de slimme hub opnieuw in (zie Installatie, vanaf stap 3).
  • Als je een wifi-verbinding gebruikt: stel de netwerkinstellingen opnieuw in
   (zie § Installatie > stap 3). - Als je geen toegang krijgt tot het netwerkconfiguratieportaal
   van de slimme hub: reset de wifi-verbinding  (zie § Wifi reset)
De slimme hub is verbonden met je thuisnetwerk maar niet met het internet.Controleer de internetverbinding van je thuisnetwerk. Je kan je slimme hub ook zonder internetverbinding gebruiken in je thuisnetwerk.
Ik wil de slimme hub met een ander netwerk verbinden. De rode led knippert niet.

Stel de wifinetwerkverbinding van de slimme hub opnieuw in:

 • Als je een UTP-kabel gebruikt om het wifinetwerk in te stellen: sluit de slimme hub aan met een UTP-kabel (zie Installatie, stap 2, UTP) en stel de netwerkverbinding van de slimme hub opnieuw in (zie Installatie, vanaf stap 3).

 • Als u een Wi-Fi-verbinding gebruikt: configureer de netwerkinstellingen opnieuw (zie Installatie, vanaf stap 3). Als u geen toegang krijgt tot het netwerkconfiguratieportaal: reset de wifi-verbinding (zie wifi-reset)

De slimme hub is verbonden met een wifinetwerk waarvan de SSID na initiële verbinding met de slimme hub werd ingesteld op 'verborgen'. De slimme hub zal niet opnieuw verbinding maken met de verborgen SSID.

Maak de SSID weer zichtbaar. De slimme hub zou na enkele minuten automatisch opnieuw verbinding moeten maken met het wifinetwerk. Als dat niet het geval is, start de slimme hub dan opnieuw op of zet hem uit en weer aan. Controleer vervolgens opnieuw of hij verbinding maakt (zie LED behaviour smart hub).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.