Skip to main content
Skip table of contents

Ledgedrag op de geconnecteerde motorbediening, Zigbee®RedenActie
Leds uit
Normale werking wanneer:

 • De geconnecteerde motorbediening wordt gebruikt met Niko Home Control of in standalone modus met uitgeschakelde feedbackled
 • De feedbackled is ingeschakeld en de lamp is UIT
 • De feedbackled is geïnverteerd en de lamp is AAN
 • De feedbackled is ingesteld op Altijd UIT


 • In geconnecteerde modus via de Niko Home Control programmeersoftware
  • Als je een nieuw Zigbee® toestel creëert via de programmeersoftware of de Niko Home app, moet je aangeven of je de feedbackled wil inschakelen of uitschakelen
  • In Basisacties kun je de feedbackled van een Zigbee® variant instellen op:
   • Normaal (AAN wanneer het toestel actief is)
   • Geïnverteerd (UIT wanneer het toestel actief is)
   • Altijd AAN
   • Altijd UIT
  • Met routines kan de feedbackled enkel ingesteld worden op Normaal (AAN wanneer het toestel actief is) of Geïnverteerd (UIT wanneer het toestel actief is). Standaard is hij ingesteld op Normaal
  • Als je een Zigbee® toestel hebt gecreëerd met de led ingesteld op uitgeschakeld en je de feedbackled wil gebruiken, verwijder het toestel dan uit je Niko Home Control installatie en creëer het opnieuw als toestel met de feedbackled ingesteld op ingeschakeld

De geconnecteerde motorbediening krijgt geen stroom

Controleer de bedrading en de vermogenschakelaar in de zekeringkast

De geconnecteerde motorbediening werkt niet naar behoren

 • Als er een rode led knippert, is er een probleem met de draadloze verbinding tussen de geconnecteerde motorbediening en de slimme hub of draadloze bridge
 • Als er geen rode led knippert, kijk de configuratie dan nog eens na of schakel de slimme hub of draadloze bridge uit. De rode led zou moeten beginnen knipperen en het toestel zou in standalone modus moeten werken. Controleer of je het schakelen van het ingebouwde relais kunt horen wanneer je de geconnecteerde motorbediening gebruikt. Vervang de geconnecteerde motorbediening als het toestel niet in standalone modus werkt
Witte led is AAN

Normale werking van de geconnecteerde motorbediening:

 • met parameter feedbackled: Normaal

De feedbackled geeft aan op welke drukknop je vervolgens moet drukken op de richting van de motor om te draaien. Beide feedbackleds worden actief wanneer de motorbediening wordt gebruikt of wanneer de motor wordt gestopt voor de looptijd ten einde is.

 • met parameter feedbackled: Geïnverteerde

De feedbackled geeft de status van het luik of de jaloezie aan. Beide feedbackleds worden actief wanneer de motorbediening wordt gebruikt of wanneer de motor wordt gestopt voor de looptijd ten einde is

 • met parameter feedbackled: Altijd AAN

Beide feedbackleds zijn altijd AAN


In standalone gebruik is de witte feedbackled ingesteld op Normaal met een standaard looptijd van anderhalve minuut.

 • De geconnecteerde motorbediening werkt prima
 • Je kunt de status van de feedbackled enkel wijzigen in Geïnverteerd door het Zigbee® toestel te gebruiken in een basisactie. In routines kun je een geïnverteerde feedbackled niet configureren
Rode leds knipperen

De RF-verbinding met de slimme hub of draadloze bridge is tijdelijk verbroken of (delen van) de Niko Home Control installatie werd(en) onlangs uit- en weer aangezet

 • De verbinding zal automatisch hersteld worden. Zo niet, zet je slimme hub of draadloze bridge dan uit en weer aan, en controleer of de geconnecteerde motorbediening zich nog binnen het bereik van de slimme hub of draadloze bridge bevindt.
 • Als de rode feedbackled knippert omdat (delen van) je Niko Home Control installatie uit en weer aan werd(en) gezet, kun je ervoor zorgen dat die stopt met knipperen door het Zigbee® toestel lokaal te gebruiken met de drukknop of de Home app. Let op: dit werkt niet als de RF-verbinding met de slimme hub verbroken is
Blauwe leds knipperen

 • De geconnecteerde motorbediening probeert verbinding te maken met het Zigbee® netwerk.
 • Indien de functie identificeren van het Zigbee® toestel geactiveerd wordt via de diagnosepagina in de programmeersoftware begint de blauwe led te knipperen wanneer de Zigbee® bediening actief is
Wacht tot de led stopt met knipperen. Dit kan tot 5 minuten duren
Blauwe leds branden 4 seconden

De geconnecteerde motorbediening is verbonden met het Zigbee® netwerk

De blauwe led zal na 4 seconden uitgaan. De geconnecteerde motorbediening is klaar voor gebruik in het Niko Home Control netwerkJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.