Skip to main content
Skip table of contents

Handmatig gebruik van de geconnecteerde motorbediening, Zigbee®

Configuratie

De geconnecteerde motorbediening, Zigbee® werkt meteen in standalone gebruik en hoeft niet geconfigureerd te worden. De looptijd om een luik of jaloezie te openen/sluiten is ingesteld op anderhalve minuut. Druk kort op een van de drukknoppen om het bijhorende ingebouwde contact te activeren. Daardoor zal de geconnecteerde 230V-motor in een bepaalde richting draaien. De motor zal stoppen met draaien aan het einde van de looptijd of wanneer je kort op een van de twee drukknoppen drukt. De actieve feedbackleds geven aan op welke knop je daarna moet drukken.

Een geconnecteerde motorbediening, Zigbee® die in standalone modus wordt gebruikt, zal geen mesh-netwerken gebruiken en wordt niet automatisch bijgewerkt. Ga voor meer informatie naar Zigbee®-netwerkprincipes.

Feedbackled

 Als je een centraalplaat zonder lens (xxx-31006) gebruikt, kun je de feedbackled uitschakelen door 10 seconden op de PROG-knop te drukken.

De witte feedbackled uitschakelen

  • De witte feedbackled is standaard actief.

  • Druk 10 seconden lang op de PROG-knop.

  • De blauwe led gaat na 2 seconden AAN en na nog eens 10 seconden weer UIT.

  • De witte led is uitgeschakeld

De witte feedbackled inschakelen (nadat die was uitgeschakeld)

  • Druk 10 seconden lang op de PROG-knop.

  • De blauwe led gaat na 2 seconden AAN en vervolgens weer UIT.

  • De witte led gaat weer branden wanneer de geconnecteerde schakelaar, Zigbee® wordt gebruikt

Standalone gebruik

Zie Connected motor control, Zigbee®, 3 A


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.