Skip to main content
Skip table of contents

Ledgedrag op de geconnecteerde dimmer, Zigbee®RedenActie
Led uit
Normale werking wanneer:

 • De geconnecteerde dimmer wordt gebruikt met Niko Home Control of in standalone modus met uitgeschakelde feedbackled
 • De feedbackled is ingeschakeld en de lamp is UIT
 • De feedbackled is geïnverteerd en de lamp is AAN
 • De feedbackled is ingesteld op Altijd UIT
 • In geconnecteerde modus via de Niko Home Control programmeersoftware
  • Als je een nieuw Zigbee® toestel creëert via de programmeersoftware of de Niko Home app, moet je aangeven of je de feedbackled wil inschakelen of uitschakelen
  • In Basisacties kun je de feedbackled van een Zigbee® variant instellen op:
   • Normaal (AAN wanneer het toestel actief is)
   • Geïnverteerd (UIT wanneer het toestel actief is)
   • Altijd AAN
   • Altijd UIT
  • Met routines kan de feedbackled enkel ingesteld worden op Normaal (AAN wanneer het toestel actief is) of Geïnverteerd (UIT wanneer het toestel actief is). Standaard is hij ingesteld op Normaal
  • Als je een Zigbee® toestel hebt gecreëerd met de led ingesteld op uitgeschakeld en je de feedbackled wil gebruiken, verwijder het toestel dan uit je Niko Home Control installatie en creëer het opnieuw als toestel met de feedbackled ingesteld op ingeschakeld

De geconnecteerde dimmer krijgt geen stroom

Controleer de bedrading en de vermogenschakelaar in de zekeringkast

De geconnecteerde dimmer werkt niet naar behoren

 • Als er een rode led knippert, is er een probleem met de draadloze verbinding tussen de geconnecteerde dimmer en de slimme hub of draadloze bridge
 • Als er geen rode led knippert, kijk de configuratie dan nog eens na of schakel de slimme hub of draadloze bridge uit. De rode led zou moeten beginnen knipperen en het toestel zou in standalone modus moeten werken. Controleer of je het schakelen van het ingebouwde relais kunt horen wanneer je de geconnecteerde dimmer gebruikt. Vervang de geconnecteerde dimmer als het toestel niet in standalone modus werkt
Witte led brandt continu

Normale werking wanneer de geconnecteerde dimmer:

 • Ingeschakeld is en met feedbackled wordt gebruikt
 • Uitgeschakeld is en met geïnverteerde feedbackled wordt gebruikt
 • De geconnecteerde dimmer werkt prima
 • Je kunt de status van de feedbackled enkel wijzigen in Geïnverteerd door het Zigbee® toestel te gebruiken in een basisactie. In routines kun je een geïnverteerde feedbackled niet configureren
Rode led brandt continu

Er wordt een veiligheidsmechanisme

geactiveerd
Controleer de bedrading en kijk of er geen kortsluiting is. Reset de geconnecteerde dimmer door hem uit en weer in te schakelen.
Als het veiligheidsmechanisme opnieuw wordt geactiveerd, reset de dimmer dan nog eens en configureer hem dan in fase-afsnijding.
Verlaag indien nodig de belasting of vervang de geconnecteerde lampen
Rode led knippert

De RF-verbinding met de slimme hub of draadloze bridge is tijdelijk verbroken of (delen van) de Niko Home Control installatie werd(en) onlangs uit- en weer aangezet

 • De verbinding zal automatisch hersteld worden. Zo niet, zet je slimme hub of draadloze bridge dan uit en weer aan, en controleer of de geconnecteerde dimmer zich nog binnen het bereik van de slimme hub of draadloze bridge bevindt.
 • Als de rode led knippert omdat (delen van) je Niko Home Control installatie uit en weer aan werd(en) gezet, kun je ervoor zorgen dat die stopt met knipperen door het Zigbee® toestel lokaal te gebruiken met de drukknop of de Home app. Let op: dit werkt niet als de RF-verbinding met de slimme hub verbroken is
Blauwe led knippert

 • De geconnecteerde dimmer probeert verbinding te maken met het Zigbee® netwerk.
 • Indien de functie identificeren van het Zigbee® toestel geactiveerd wordt via de diagnosepagina in de programmeersoftware begint de blauwe led te knipperen wanneer de Zigbee® bediening actief is
Wacht tot de led stopt met knipperen. Dit kan tot 5 minuten duren
Blauwe led brandt 4 seconden

De geconnecteerde dimmer is verbonden met het Zigbee® netwerk

De blauwe led zal na 4 seconden uitgaan. De geconnecteerde dimmer is klaar voor gebruik in het Niko Home Control netwerkJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.