Skip to main content
Skip table of contents

Handmatig gebruik van de geconnecteerde dimmer, Zigbee®

Configuratie

Voor je de geconnecteerde dimmer gebruikt, moet je het juiste dimmerprofiel en minimale dimniveau configureren.

Een geconnecteerde dimmer, Zigbee® die in standalone modus wordt gebruikt, zal geen mesh-netwerken gebruiken en wordt niet automatisch bijgewerkt. Ga voor meer informatie naar Zigbee®-netwerkprincipes.

Dimmerprofiel selecteren

Selecteer het dimmerprofiel volgens het type lamp dat je wilt dimmen. Raadpleeg onderstaand overzicht voor meer informatie over de correcte instellingen.

* Deze dimmerprofielen zijn uitgerust met een boostfunctie. Dit betekent dat de lamp bij het aanschakelen kort fel zal branden alvorens over te gaan naar het gewenste dimniveau. Deze profielen zijn specifiek gemaakt voor lampen die zich niet opnieuw laten inschakelen in laaggedimde toestand.

Druk op de knop Profiel Selecteren om het dimmerprofiel te wijzigen. Een groene led zal een aantal keer knipperen om het dimmerprofielnummer aan te geven. Dit knipperen van de led wordt 3 keer herhaald. Telkens wanneer je op de knop Profiel Selecteren drukt wanneer de groene leds knipperen, zal de led één keer meer knipperen. Zo kun je door de 8 dimmerprofielen LED 1 tot LED 8 scrollen. Om het geselecteerde dimmerprofiel op te slaan, laat je de knop Profiel Selecteren los wanneer het knipperen van de led 3x wordt herhaald. Het standaard dimmerprofiel is Profiel 5.

Voorbeeld

Wanneer je op de knop Profiel Selecteren drukt, zal de groene led eerst 5 keer knipperen (dimmerprofiel LED 5 is actief). Wanneer je nog eens op de knop Profielen Selecteren drukt, zal de groene led 6 keer knipperen. Dimmerprofiel LED 6, dat je kunt gebruiken voor led- en halogeenlampen met toonaangevende dimtechnologie, wordt opgeslagen wanneer je de knop Profiel Selecteren loslaat wanneer het knipperen van de led 3x wordt herhaald.

Het minimale dimniveau instellen

Stel de minimale lichtsterkte in door het minimale dimniveau af te stellen om het optimale dimbereik te benutten van de lamp die aangesloten is op de dimmer. Je stelt het minimale dimniveau als volgt in:


 1. Schakel de geconnecteerde dimmer aan en dim de lamp met de dimknop (lang drukken) in het midden van de sokkel tot het minimumniveau

 2. Controleer de lichtsterkte van de lamp:

  1. Als de lamp op het gewenste minimumniveau brandt, is de dimmer correct ingesteld

  2. Als de lamp nog te fel brandt, verlaag dan het minimale dimniveau met de knop MIN DIMNIVEAU. Blijf de lamp dimmen tot een punt waarop ze niet meer knippert of uit gaat

  3. Als de lamp knippert of al volledig uitgedimd is, verhoog je het minimale dimniveau op dezelfde manier als in stap 2 b.

 3. Sla de nieuwe instelling op door de dimmer uit en weer aan te schakelen.

Als de lamp niet aan gaat, stel dan een dimprofiel met boostfunctie in (LED 3, LED 7 of LED 8)

Je kunt de dimmer nu in standalone modus gebruiken. Als je kort op de knop drukt, zal die zijn eigen contact schakelen en de bijhorende lichtkring activeren. Druk nog eens kort op de knop om het ingebouwde contact uit te schakelen. Door lang op dezelfde drukknop te drukken, activeer je opdimfunctie. Als je nog eens lang drukt, draai je de dimrichting om (neerdimmen).

Geheugenfunctie

De geheugenfunctie is altijd actief in standalone modus en slaat de lichtsterkte op wanneer je de dimmer uitschakelt. De geheugenfunctie kan in standalone modus niet uitgeschakeld worden.

Feedbackled

Een witte feedbackled geeft de status weer van het ingebouwde contact. Deze feedbackled kun je handmatig uitschakelen.

De witte feedbackled uitschakelen

 • De witte feedbackled is standaard actief.

 • Druk 10 seconden lang op de PROG-knop.

 • De blauwe led gaat na 2 seconden AAN en na nog eens 10 seconden weer UIT.

 • De witte led is uitgeschakeld

De witte feedbackled inschakelen (nadat die was uitgeschakeld)

 • Druk 10 seconden lang op de PROG-knop.

 • De blauwe led gaat na 2 seconden AAN en vervolgens weer UIT.

 • De witte led gaat weer branden wanneer de geconnecteerde dimmer, Zigbee® wordt gebruikt

Standalone gebruik

Zie Connected dimmer, Zigbee®, 3 - 200 W, 2-wire


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.