Skip to main content
Skip table of contents

Ledgedrag op de DALI-2-broadcastmodule

Led

Ledstatus

Betekenis

Voorgestelde actie

statusled

Led uit

Module is geïnstalleerd en functioneert correct.
De module is niet aangesloten.

Sluit de module aan.Er is een probleem met de DALI-bus.

Controleer de DALI-bus en de busbedrading.


Led brandt continu

 • Systeem of module staat in testmodus.

 • De TEST-knop op de connected controller werd ingedrukt.

 • Wacht twee minuten.

 • Als de led dan nog uitgeschakeld is, neem contact op met Niko customer services. Mogelijk is de module defect.


Led knippert

De module heeft de verkeerde softwareversie.

 • Update de software met behulp van de Niko Home Control II programmeersoftware.

 • Tijdens het uploadproces van je project naar de connected controller wordt de softwareversie van de modules gecontroleerd ne indien nodig wordt deze bijgewerkt.

 • Zie de softwarehandleiding Niko Home Control II: Uploaden voor meer informatie over hoe een project te uploaden in de Niko Home Control programmeersoftware.

Led 1 / Led 2

Led knippert langzaam (om de 2 sec.)

Fout met de DALI-bus (kortsluiting of geen spanning op de bus)


Led knippert snel

De module werkt niet naar behoren.

 • Controleer de voeding van de module.

 • De beveiliging tegen oververhitting is actief. Schakel de netspanning uit en laat de module afkoelen.

 • Mogelijk is de module defect.

 • Neem contact op met Niko customer services.

Led 1 of Led 2 + statusled

Led 30 sec. aan.

De led brandt 30 seconden nadat de knop is ingedrukt (alle DALI-toestellen op dat kanaal staan op ON of OFF).


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.