Skip to main content
Skip table of contents

Ledgedrag op de DALI-2 adresseerbare module

LedLedstatusBetekenisVoorgestelde actie
statusledLed uitModule is geïnstalleerd en functioneert correct.


De module is niet aangesloten.Sluit de module aan.


Er is een probleem met de DALI-bus.Controleer de DALI-bus en de busbedrading.

Led brandt continu
 • Systeem of module staat in testmodus.
 • De TEST-knop op de connected controller werd ingedrukt.
 • Wacht twee minuten.
 • Als de led dan nog uitgeschakeld is, neem contact op met Niko customer services. Mogelijk is de module defect.

Led knippertDe module heeft de verkeerde softwareversie.
 • Update de software met behulp van de Niko Home Control II programmeersoftware
 • Tijdens het uploadproces van je project naar de connected controller wordt de softwareversie van de modules gecontroleerd ne indien nodig wordt deze bijgewerkt.
 • Zie de softwarehandleiding Niko Home Control II: Uploaden voor meer informatie over hoe een project te uploaden in de Niko Home Control programmeersoftware.
Led 1 / Led 2Led knippert langzaam (om de 2 sec.)Fout met de DALI-bus (kortsluiting of geen spanning op de bus)

Led knippert snelDe module werkt niet naar behoren.
 • Controleer de voeding van de module.
 • De beveiliging tegen oververhitting is actief. Schakel de netspanning uit en laat de module afkoelen.
 • Mogelijk is de module defect.
 • Neem contact op met Niko customer services.
Led 1 of led 2 + statusledLed brandt voor 30 sec.De led brandt 30 seconden nadat een knop is ingedrukt (alle DALI-toestellen op dat kanaal staan op ON of OFF).
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.