Skip to main content
Skip table of contents

HVAC-Interface

Beschrijving

Met de HVAC Universal Interface koppel je een VRV-, VRF- of multisplit-airconditioningsysteem (HVAC-systeem) met de Niko Home Control installatie. Deze module vormt de interface tussen het airconditioningsysteem en de Niko Home Control gateway en zorgt voor de communicatie ertussen.

Overzicht


Referentiecodes

550-00550: Universele HVAC-interface voor Daikin VRV, Sanyo (Panasonic) VRF, Toshiba VRF, Mitsubishi Electric VRF, LG VRF, Fujitsu (Atlantic) VRF, Mitsubishi Heavy VRF, Hitachi VRF

De volgende artikelnummers worden vervangen door 550-00550 (universele HVAC-interface):

550-00551: HVAC-interface voor Daikin VRV

550-00552: HVAC-interface voor Sanyo (Panasonic) VRF

550-00553: HVAC-interface voor Toshiba VRF

550-00554: HVAC-interface voor Mitsubishi Electric VRF

550-00556: HVAC-interface voor LG VRF

550-00557: HVAC-interface voor Fujitsu (Atlantic) VRF

550-00558: HVAC-interface voor Mitsubishi Heavy VRF

550-00559: HVAC-interface voor Hitachi VRF

De 550-00550 (universele HVAC-interface) komt met een standaard configuratie voor Daikin VRV. Wanneer je een andere HVAC gebruikt, dient de interface op de gepaste manier geconfigureerd te worden (dipswitchinstelling en HVAC-lijn via het display).


Werking

Via de HVAC-interface kun je een HVAC-systeem bedienen met een Niko Home Control HVAC-thermostaat. Zie Bedieningen met display.

Voor de verschillende HVAC-systemen is slechts één HVAC-interface nodig. Met een HVAC-systeem kun je slechts één HVAC-interface verbinden. Om multisplit-airconditioningsystemen aan te sluiten, heb je een extra module in elke binnenunit nodig.

 • Het is niet mogelijk om verschillende merken van airconditioningsystemen te combineren in één Niko Home Control installatie.
 • Je kunt geen extra verwarmingselement koppelen aan de HVAC-thermostaat.
 • De HVAC-interface synchroniseert de Niko Home Control installatie en het HVAC-systeem elke 10 minuten en na elke actie vanuit de installatie. De parameters die worden gesynchroniseerd, zijn: verwarmen/koelen, aan/ uit, ventilatiesnelheid, gewenste temperatuur en temperatuurniveaus.
 • Per Niko Home Control installatie kun je maximaal 20 HVAC-thermostaten aansluiten. Je kunt dus maximaal 20 zones creëren.
 • De Niko Home Control installatie kan maximaal 8 binnenunits per zone/HVAC-thermostaat aansturen.
 • De HVAC-interface kan met maximaal 32 binnenunits interageren.
 • Een HVAC-systeem stelt zijn eigen voorrangsregels op om verschillende vragen uit verschillende zones te behandelen.


Installatie

Aansluitschema’s


 • Om bij nieuwe installaties overspraak te vermijden, bekabel je alle ZLVS-kabels links in de schakelkast en de  kabels met hoge spanning rechts in de schakelkast.
 • Plaats alle laagspanningsmodules zoals de Nikobus interface of de RF-interface Easywave bij elkaar zodat de Nikobus kabel of de antenne kan meelopen met de ZVLS-kabel.


 


Aansluiting en bevestiging van de HVAC-interface


De functies ‘ventilatiesnelheid sturen’ en ‘gemeten temperatuur aflezen’ zijn niet mogelijk als de HVAC-interface   verbonden is met een Daikin KRP met DTA D3-interface. Hitachi-modellen geven geen temperatuur door naar de thermostaat.

 • Gebruik bij voorkeur een HVAC-systeem dat galvanisch gescheiden is van de netspanning.
 • Verbind maximaal  één HVAC-interface met de Niko Home Control installatie.
 • De bewoner moet een beveiligd wifi-netwerk hebben. Deze beveiliging is nodig voor het gebruik van de app op smartphone of tablet.


1. De HVAC-interface verbinden met een VRV- of VRF-airconditioningsysteem of een multisplit-airconditioningsysteem:

 • Om de HVAC-interface te verbinden met een VRV- of VRF-airconditioningsysteem, sluit je de HVAC- interface via een tweedraadse HVAC-buskabel aan op de binnenunit(s). Volgende tabel geeft een overzicht van de busaansluiting op de binnenunit(s) per type HVAC-systeem:

  HVAC-

  systeem

  Communica- tienetwerk

  Bus- aansluiting

  Polariteit

  Aantal binnenunits

  Aantal buitenunits

  Afgeschermde netwerkkabel

  Daikin

  D3 Net

  F1 F2

  Geen

  64

  10

  Niet vereist

  Toshiba

  TCC Link

  U1 U2

  Geen

  64

  10

  Vereist

  Sanyo (Panasonic)

  S3 Net

  U1 U2

  Geen

  64

  10

  Vereist

  Mitsubishi Electric

  M-Net (TB3,TB7)

  M1 M2

  Geen

  50

  10

  Vereist

  Fujitsu (Atlantic)

  VRF transmission line

  X1 X2

  Geen

  64

  10

  Vereist

  Mitsubishi Heavy

  Super Link

  New Super Link

  A B

  Geen

  128

  10

  Vereist

  Hitachi

  H Link, H Link 2

  1 2

  Geen

  64

  10

  Vereist

  LG


  Inter A, Inter B (enkel buiten)

  Geen

  128

  10

  Vereist


  De HVAC-interface is voorzien van een usb-poort en zeven aansluitingen: L1 – L7. Vijf van deze zeven aansluitingen kunnen gelijktijdig aangestuurd worden, L2 en L6 echter niet omdat die dezelfde elektronica delen. De volgende tabel geeft een overzicht van welke aansluiting op de HVAC-interface gebruikt moet worden voor welk systeem.

  HVAC-

  fabrikant

  Afkorting

  usb

  L1

  L2

  L3

  L4

  L5

  L6

  L7

  Daikin

  DK

  Mitsubishi Electric

  ME

  Sanyo (Panasonic)

  SA

  Toshiba

  TO

  Hitachi

  HT

  Fujitsu (Atlantic)


  LG

  LG

  Mitsubishi Heavy Industries

  MH

  Gree

  GR


 • Om de HVAC-interface te verbinden met een multisplit-airconditioningsysteem, moet je eerst een extra module (PCB-aansluiting) per binnenunit bevestigen. Je kunt een HVAC-interface niet direct verbinden met de binnenunit(s) van een multisplit-airconditioningsysteem. De leverancier van het HVAC-systeem moet deze extra module(s) aanleveren die je op de tweedraadse HVAC-buskabel aansluit.


2. Open het klepje aan de rechterbovenkant van de HVAC-interface en controleer of de dipswitches als volgt ingesteld staan.

  • dipswitch P

   Switch

   Aan

   Uit

   P3

   L6 actief, L2 inactief

   L2 actief, L6 inactief

   P4

   productiemode

   normale bedrijfsmode

  • dipswitches Q

   HVAC-type

   dipswitch Q - HVAC-lijn L1

   Q1

   Q2

   Q3

   Q4

   DK

   ON

   OFF

   ON

   OFF

   ME

   OFF

   OFF

   OFF

   OFF

   TO

   OFF

   ON

   OFF

   ON

   SA

   OFF

   ON

   OFF

   ON

 

  • dipswitches R

   HVAC-type

   dipswitch R - HVAC-lijn L2

   R1

   R2

   R3

   R4

   DK

   ON

   OFF

   ON

   OFF

   ME

   OFF

   OFF

   OFF

   OFF

   TO

   OFF

   ON

   OFF

   ON

   SA

   OFF

   ON

   OFF

   ON

 

Indien alle dipswitches R1, R2, R3 en R4 in de ON-positie worden gezet, gaat de HVAC-interface in BOOT-mode.
  • dipswitches S

   Switch

   ON

   OFF

   S1, S2

   dc-output op HVAC-lijn L1 inschakelen

   dc-output op HVAC-lijn L1 uitschakelen

   S3, S4

   dc-output op HVAC-lijn L2 inschakelen

   dc-output op HVAC-lijn L2 uitschakelen

 

Switch S1 moet altijd in dezelfde positie staan als S2; switch S3 in dezelfde positie als S4.

Deze instellingen zijn enkel van toepassing indien je de HVAC-interface via een KRP- of MAC-adapter moet  aansluiten op een niet-VRF-systeem.


3.    Klik de HVAC-interface vast op een vrije plaats op de DIN-rail. Zorg ervoor dat de module zich binnen het bereik van de gateway bevindt.

4.    Sluit de bus van het HVAC-systeem aan op de bijgeleverde groene interfaceconnector. Klik de groene interfaceconnector onderaan/bovenaan op de HVAC-interface op lijn L1, L2, L3, L4, L5, L6 of L7, afhankelijk van het type binnenunit dat wordt gebruikt.

5.  Sluit de netwerkkabel aan op het LAN-gedeelte van de connected controller.6.  Verbind de voedingsadapter met de HVAC-interface en sluit de adapter aan op de netspanning.
Het display en de groene led lichten op.

De oranje leds knipperen:

 • bij data-overdracht van de HVAC-thermostaat naar de HVAC-interface
 • enkel indien lijn L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 verbonden is met een binnenunit.


led

kleur

status

status

verbinding

groen

aan uit

goede verbinding geen verbinding

activiteit

oranje

knippert

data-overdracht

7. Selecteer het juiste merk van HVAC-systeem op de HVAC-interface voor de gebruikte lijn. Zorg ervoor dat de dipswitches correct zijn ingesteld voor het merk (zie stap 2). 

 1. Ga naar Instellingen.
 2. Ga naar HVAC-lijn.
 3. Selecteer de HVAC-lijn die je wil configureren.
 4. Configureer de HVAC-lijn.


Informatie op het display

Wanneer er communicatie is met het HVAC-systeem, geeft het display extra informatie over de installatie weer. Hieronder vindt u een voorbeeld van zo’n display. De waarden getoond in het voorbeeld zijn uiteraard slechts indicatief en kunnen dus afwijken van de reële waarden.

Weergegeven informatie op het display met de status van de binnenunits:

Weergegeven informatie op het display met het aantal binnenunits en zones:

Weergegeven  waarde

Symbool

Waarde in voorbeeldscherm

A.  Aantal herkende binnenunits

U

10

B. Aantal groepen

G

8

C. Foutcode


A3

D. Foutcode


U4


Problemen oplossen

 

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Er verschijnt geen informatie op het display.

Foutieve voeding

Controleer of de voedingsadapter een stabiel 9Vdc-signaal levert.

Het juiste aantal binnenunits wordt niet weergegeven op het display.

Het HVAC-systeem herkennen duurt enkele minuten.

 • Wacht vijf minuten.
 • Controleer de communicatie met het HVAC-systeem. De oranje led moet knipperen.
 • Controleer de aansluitingen van de HVAC-buskabel met het HVAC-systeem.

De communicatie met het HVAC-systeem verloopt niet correct.

 

Technische gegevens

 • voedingsspanning: 9 – 24 Vdc
 • installatiemethode: muurbevestiging of DIN-railbevestiging
 • werkingsvoorwaarden:
  • omgevingstemperatuur: 0 – 45 °C
  • luchtvochtigheid: minder dan 85 % RV
 • afmetingen: 90 x 155 x 33 mm (H x B x D)
 • gewicht: 270 g
 • maximaal aantal binnenunits en buitenunits: afhankelijk van de fabrikant.
 • CE-gemarkeerd
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.