Skip to main content
Skip table of contents

Handmatig gebruik van de geconnecteerde tweevoudige schakelaar, Zigbee®

Configuratie

De geconnecteerde schakelaar, Zigbee® werkt autonoom met een togglefunctie en hoeft niet geconfigureerd te worden. Als je op de knop drukt, zal die zijn eigen contact schakelen en de bijhorende lichtkring activeren. Druk nog eens op de knop om het ingebouwde contact uit te schakelen. De status van het ingebouwde contact wordt aangegeven door een feedbackled, die je handmatig kan uitschakelen door 10 seconden op de PROG-knop te drukken.

Een geconnecteerde schakelaar, Zigbee® die in standalone modus wordt gebruikt, zal geen mesh-netwerken gebruiken en wordt niet automatisch bijgewerkt. Ga voor meer informatie naar Zigbee®-netwerkprincipes.

Feedbackled

De witte feedbackled uitschakelen

  • De witte feedbackled is standaard actief

  • Druk 10 seconden lang op de PROG-knop

  • De blauwe led gaat na 2 seconden AAN en na nog eens 10 seconden weer UIT

  • De witte led is uitgeschakeld

De witte feedbackled inschakelen (nadat die was uitgeschakeld)

  • Druk 10 seconden lang op de PROG-knop

  • De blauwe led gaat na 2 seconden AAN en vervolgens weer UIT

  • De witte led gaat weer branden wanneer de geconnecteerde schakelaar, Zigbee® wordt gebruikt

Standalone gebruik

Zie Connected double switch, Zigbee®, 2 x 10 A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.