Skip to main content
Skip table of contents

Extra voeding

Beschrijving

In een gewone Niko Home Control installatie zorgt de geïntegreerde voeding van de connected controller voor de 26Vdc-spanning op de bus, de modules en de bedieningselementen. Een extra voeding is enkel noodzakelijk voor grote installaties met veel verbruikers. Je kunt in één installatie meerdere extra voedingen parallel schakelen.

Overzicht

Dimensionering

Vuistregel

Om het vereiste aantal extra voedingen te berekenen, kun je volgende vuistregel hanteren: maximaal 24 kastmodules en 70 bedieningselementen (waarvan 20 met indicatieled) per voeding. De ingebouwde voeding van de connected controller telt als één voeding. Afhankelijk van de grootte en de opbouw van de installatie installeer je geen, één of meerdere extra voedingen.

Deze vuistregel heeft een marge.

Exacte  berekening

Alle bedieningselementen en modules hebben een eigen verbruik. Dit verbruik wordt uitgedrukt in punten (zie tabellen op de volgende pagina’s). De eerste 800 punten worden opgevangen door de ingebouwde voeding in de connected controller. Per bijkomende 800 punten is één extra voeding nodig. Tel de punten van alle bedieningselementen en modules in de installatie bij elkaar op, deel dit getal door 800 en trek er 800 punten af. Het resultaat is het vereiste aantal extra voedingen.


Modules

Ref.

Naam

Punten

Breedte

550-00106

Schakelmodule  (6x)

5

4E

550-00103

Schakelmodule  (3x)

5

2E

550-00130

Motormodule

5

4E

550-00340

Universele dimmodule (2 x 400 W)

10

4E

550-00140

Ventilatiemodule

5

2E

550-00150

Verwarmings- of koelingsmodule

5

4E

550-00801

Meetmodule elektriciteit (1 kanaal)

20

2E

550-00803

Meetmodule elektriciteit (3 kanalen)

20

4E

550-00230

Analoge sensormodule

10

2E

550-00210

Digitale potentiaalvrije sensormodule

10

2E

550-00240

Analoge stuurmodule 0-10 V

20

2E

550-00241

Analoge stuurmodule 1-10 V

20

4E

550-00250

Pulsteller

10

2E

550-00505

Nikobus interface

40

2E

550-00610

RF-interface  Easywave

20

2E

Bedieningselementen

Ref.

Naam

Punten

550-2021x + 1xx-55511

Binnenbewegingsmelder

10

550-20200

Buitenbewegingsmelder

10

550-20220Minimelder10

1xx-51001

Enkelvoudige drukknop

3

1xx-52001

Enkelvoudige drukknop met led

4

1xx-51002

Tweevoudige  drukknop

3

1xx-52002

Tweevoudige drukknop met led

5

1xx-51004

Viervoudige drukknop

3

1xx-52004

Viervoudige drukknop met led

5

1xx-51006

Zesvoudige drukknop

3

1xx-52006

Zesvoudige drukknop met led

5

550-20000

Drukknopinterface

3

1xx-51033

Enkelvoudige    motorsturingsbediening

3

1xx-52033

Enkelvoudige motorsturingsbediening met led

5

1xx-51036

Tweevoudige    motorsturingsbediening

3

1xx-52036

Tweevoudige motorsturingsbediening  met led

5

1xx-51043

Enkelvoudige   dimbediening

3

1xx-52043

Enkelvoudige dimbediening met led

5

1xx-51046

Tweevoudige  dimbediening

3

1xx-52046

Tweevoudige dimbediening met led

5

1xx-52054

Ventilatiebediening met led

5

550-1305x

Thermostaat

15

550-1304x

Sfeerbediening

15

550-1308x

Ecodisplay

15

Installatie

Aansluitschema


Elke extra voeding heeft een vermogen van 10 W. Bereken het vereiste aantal extra voedingen vóór je met de installatie begint. Zie Dimensionering hierboven.

Om een voeding aan te sluiten en te bevestigen:

1    Klik de extra voeding op een DIN-rail.

2    Verbind de vier aansluitklemmen (+, –, B1, B2) met de gelijknamige aansluitklemmen van de connected controller, de railkoppeling of de voeding op de voorgaande en volgende rail.

3    Op elke module zit een schuifbrug. Schuif deze naar rechts tot ze vastklikt in de module ernaast. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.

4    Sluit de L-fasedraad en de N-nulgeleider aan op respectievelijk de L- en de N-schroefklem.


Foutcodes

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.

Druk op de TEST-knop op de controller om de TEST-mode te activeren.


LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OORZAKEN

STATUS-led

Knippert met één puls per twee seconden.

Softwarefout

Verkeerde softwareversie.*

*Download de laatste versie van de software op de Niko website en voer een upgrade uit van de module.

Knippert met twee pulsen per twee seconden.

Overbelasting of kortsluiting

De bus is niet correct aangesloten.

De busspanning is te laag.

De bus wordt te zwaar belast. Controleer de punten.

Een van de busdeelnemers is defect.

Knippert met drie pulsen per twee seconden.

Oververhitting

De temperatuur in de schakelkast is te hoog opgelopen.

MASTER-

led

Geen foutcodes mogelijk.

Niet van toepassing

BUS-led

Geen foutcodes mogelijk.

POWER-led

Geen foutcodes mogelijk.


Technische gegevens

  • leverbaar vermogen: 10 W
  • ingangsspanning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
  • uitgangsspanning: 26 Vdc, 400 mA (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
  • afmetingen: DIN 4E
  • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
  • 4 schroefklemmen bovenaan om de voeding te verbinden met de railkoppeling op de volgende DIN-rail
  • CE-gemarkeerd
  • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
  • beveiligd tegen kortsluiting, overspanning en oververhitting
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.