Skip to main content
Skip table of contents

Dimbedieningen

Beschrijving

Drukknoppen om te dimmen bestaan als enkelvoudige dimbediening (drie actieknoppen) of tweevoudige dimbediening (tweemaal drie actieknoppen) met en zonder indicatieleds. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk een of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.


Overzicht


Werking

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie. Elke groep bestaat uit volgende knoppen: “A”, “B” en “C”.

Als de actieknoppen uitgerust zijn met indicatieleds, geven deze de status aan van elke output. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De functies van de actieknoppen vind je in volgende tabel.


Status vóór

Actie

Status na

Het licht is uit

“A” kort indrukken (< 0,4 s)

“Zonder geheugen” gaat de lichtintensiteit naar 100 %. “Met geheugen” gaat de lichtintensiteit naar het vorige niveau.

Dit is de lichtintensiteit die ingesteld was net vóór de dimmer uitgeschakeld werd.

De optie met of zonder geheugen wordt vastgelegd tijdens

het programmeren van de installatie.

Het licht is uit

“B” kort indrukken (< 0,4 s)

Voorkeursinstelling (standaard 50 %)

Het licht is uit

“C” kort indrukken (< 0,4 s)

Het licht is aan. De lichtintensiteit staat op het laagste niveau.

Het licht is uit

“A” lang indrukken (≥ 0,4 s)

De lichtintensiteit neemt toe zolang de actieknop ingedrukt wordt of tot de maximale lichtintensiteit bereikt is.

Het licht is uit

“B” lang indrukken (≥ 0,4 s en

< 3 s)

Voorkeursinstelling (standaard 50 %)

Het licht is uit

“B” lang indrukken (> 3 s)

De huidige lichtintensiteit is ingesteld als voorkeursinstelling.

Het licht is uit

“C” lang indrukken (≥ 0,4 s)

Het licht is aan. De lichtintensiteit staat op het laagste niveau.

Het licht is aan

“A” kort indrukken (< 0,4 s)

Het licht gaat naar de maximale lichtintensiteit.

Het licht is aan

“B” kort indrukken (< 0,4 s)

Voorkeursinstelling (standaard 50 %)

Het licht is aan

“C” kort indrukken (< 0,4 s)

Het licht is uit.

Het licht is aan

“A” lang indrukken (≥ 0,4 s)

De lichtintensiteit neemt toe zolang de actieknop ingedrukt wordt of tot de maximale lichtintensiteit bereikt is.

Het licht is aan

“B” lang indrukken (< 3 s)

Voorkeursinstelling (standaard 50 %)

Het licht is aan

“B” lang indrukken (> 3 s)

De huidige lichtintensiteit is ingesteld als voorkeursinstelling.

Het licht is aan

“C” lang indrukken (≥ 0,4 s)

De lichtintensiteit neemt af zolang de actieknop ingedrukt wordt of tot de minimale lichtintensiteit bereikt is.

Installatie

De drukknop is voorzien van een eenvoudig klikmechanisme voor busbekabelingsbedieningen met wandmontage.
De volgende artikelen zijn vereist om een enkelvoudige drukknop te installeren:

  • een inbouwdoos (A)
  • een enkelvoudige muurprint (550-14110 of 550-141x6) of een meervoudige muurprint (550-14106 of 550-140xx) (B)
  • een drukknop (C)
  • afdekplaat (D)
  • Als je een meervoudige muurprint installeert, heb je ook een aansluitunit (550-14090) nodig.
  • Je kan een enkelvoudige inbouwdoos gebruiken om meerdere drukknoppen (tot drie horizontaal of verticaal) op één locatie te installeren.
  • De muurprints zijn verkrijgbaar met klauw- en schroefbevestiging. 

Bevestig de drukknop door de aansluitunit op een Niko Home Control muurprint te klikken.
Via twee contactveertjes zal de drukknop automatisch verbinding maken met de Niko Home Control bus.
Let erop dat je de drukknop in de juiste richting plaatst: de springveertjes moeten zich aan de onderkant bevinden.
Monteer tot slot de afdekplaat (D) op de printplaat via het SnapFit-mechanisme.

A. Enkelvoudige inbouwdoos (geen Niko product)

B. Enkelvoudige muurprint

C. Drukknop

D. Afdekplaat

Installatieschema enkelvoudige muurprint

Technische gegevens

  • werkingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
  • omgevingstemperatuur: 0 - 50 °CJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.