Skip to main content
Skip table of contents

De Digital black, 230 V installeren

Voorbereiding van de installatie

Schakel de netspanning uit.

 • Je kan maximaal 20 Digital blacks installeren in je Niko Home Control installatie.
 • Monteer de Digital black, 230 V tussen 110 en 160 cm boven de grond. Wanneer je de Digital black, 230 V als "centraal bedieningsscherm" gebruikt, wordt een montagehoogte van 150 - 160 cm boven de grond aanbevolen.
 • Bij schroefbevestiging moeten de schroeven verticaal op één lijn staan.
 • Je hebt een L- en N-draad nodig in de wandmontagedoos om deze Digital black, 230 V te laten werken.

Bekabelingsopties

Enkelpolige schakelaar

 • Sluit de Digital black, 230 V als volgt aan in de wandmontagedoos:
  • Gebruik harde bekabeling. Maximaal 2 x 1,5 mm² of 1 x 2,5 mm² per schroefklem.
  • Verbind de L- en N-draad.
  • Verbind de draad van de lamp met de L1-klem.
  • De E1-klem niet verbinden wanneer je geen gebruik maakt van uitbreidingsknoppen.
 • Raadpleeg de pagina Wifinetwerk voor de correcte bekabeling en routerverbinding.

Enkelpolige schakelaar met uitbreidingsknoppen

 • Sluit de Digital black, 230 V als volgt aan in de wandmontagedoos:
  • Gebruik harde bekabeling. Maximaal 2 x 1,5 mm² of 1 x 2,5 mm² per schroefklem.
  • Verbind de L- en N-draad.
  • Verbind de draad van de lamp met de L1-klem.
  • Verbind de draad/draden van de uitbreidingsknoppen met de E1-klem.
 • Je kan maximaal 30 N.O. toevoegen. (Normaal Open) klassieke drukknoppen (170-00000) bij maximaal 100 m standaard kabels (doorsnede: 1,5 mm² of 2,5 mm²).


    

Installatie

Schakel de netspanning uit.

 • Ontmantel de draden tot 6 mm.
 • Gebruik harde bekabeling. Maximaal 2 x 1,5 mm² of 1 x 2,5 mm² per schroefklem.

 • Monteer de Digital black, 230 V tussen 110 en 160 cm boven de grond. Wanneer je de Digital black, 230 V als "centraal bedieningsscherm" gebruikt, wordt een montagehoogte van 150 - 160 cm boven de grond aanbevolen.
 • Monteer de Digital black in een verticale wand met de "TOP"-aanduiding naar boven gericht.
 • Bij schroefbevestiging moeten de schroeven verticaal op één lijn staan.
 • Zorg ervoor dat je de stofwerende tape van de sokkel verwijdert vóór je het scherm plaatst.

Schakel de netspanning in.

 • Aan de sokkel is er een kleine drukknop om de relais AAN-UIT te schakelen wanneer er geen display bevestigd is. Zo kan je de schakelfunctie testen tijdens het bouwproces of kan je zorgen voor wat verlichting op de bouwwerf zonder het risico op schade aan de display.
 • De knop beschikt over een wisselfunctie (drukken => AAN; nogmaals drukken => UIT).

Schakel de netspanning uit.

Let op: klikt de Digital black niet vlot in de montagebeugel, probeer dan het volgende:

 1. Mogelijk blokkeert de veiligheidsschroef onderaan het display het klikmechanisme. Ga na of de veiligheidsschroef stevig in de UNLOCK positie is geschroefd (zie stap e, maar draai de schroef in tegengestelde richting om te ontgrendelen).
 2. De Digital black is mogelijk niet op de juiste manier op de twee uitstekende lipjes aan de bovenkant van de montagebeugel geplaatst (zie stap d). Probeer de Digital black op de juiste manier op de uitstekende lipjes te plaatsen. De Digital black moet vlot in de montagebeugel klikken. Probeer niets te forceren, anders zou je de aansluitpinnetjes aan de achterkant van de Digital black kunnen beschadigen.

Om diefstal tegen te gaan, kan je aan de onderkant van het schermgedeelte een veiligheidsschroef bevestigen. Gebruik daarvoor een inbussleutel van 2 mm. Draai de veiligheidsschroef niet te vast om schade te vermijden.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.