Skip to main content
Skip table of contents

Binnenbewegingsmelder

Beschrijving

De binnenbewegingsmelder detecteert beweging van een warmtebron en activeert of deactiveert Niko Home Control functies.

Overzicht

Werking

De binnenbewegingsmelder detecteert beweging van een warmtebron met behulp van de Passief InfraRood technologie (PIR). Als hij beweging detecteert, activeert of deactiveert hij Niko Home Control functies. Deze functies wijs je toe bij het programmeren van de installatie door functies te koppelen aan het unieke adres van elke binnenbewegingsmelder.

Als een persoon het detectiegebied betreedt, wordt het startgedrag uitgevoerd. Bij het verlaten van of het bewegingsloos verblijven in het detectiegebied wordt het stopgedrag uitgevoerd van zodra de uitschakelvertraging verstreken is.

De binnenbewegingsmelder heeft ook een manuele mode. In manuele mode gedraagt de binnenbewegingsmelder zich alsof er permanent beweging is. Druk op de manuele-modeknop om deze mode te activeren of te deactiveren. Als je de manuele mode niet deactiveert, blijft de functie die aan de bewegingsmelder gekoppeld is 4 uur lang actief.


Installatie

De binnenbewegingsmelder bestaat uit twee delen: de sensor en de sokkel. Deze bevestig je op een standaard inbouwdoos met schroeven.


 • Installeer de binnenbewegingsmelder enkel binnen.
 • Installeer de binnenbewegingsmelder op 90 - 110 cm boven het vloeroppervlak.
 • De maximale detectieafstand bedraagt 8 m. Om de binnenbewegingsmelder te installeren:

1    Sluit de sokkel aan op de tweedraadse buskabel.Aan de achterzijde van de sokkel zitten twee contacten “B1” en twee contacten “B2”.Verbind elke draad afzonderlijk met één contact “B1” en één contact “B2”.


 • Strip de draden van de buskabel 9 - 10 mm.
 • Per contact mag maximaal één draad verbonden worden met een diameter van elk 0,5 - 1 mm.
 • De polariteit is van geen belang.


 De sokkel is aangesloten. Als je moet doorlussen naar een volgend bedieningselement, gebruik dan de andere contacten “B1” en “B2”.


2    Schroef de sokkel vast op de enkelvoudige inbouwdoos. Als de inbouwdoos geen schroefbevestiging heeft, gebruik dan een sokkel met klauwenset. Van de brug zijn twee versies beschikbaar:

 • sokkel 60 x 71 mm met klauwbevestiging (België)
 • sokkel 71 x 71 mm met schroefbevestiging (Nederland)

3    Klik de sensor op de sokkel.


De binnenbewegingsmelder instellen

Met de potentiometer onder het deksel van de sensor kun je de lichtgevoeligheid instellen tussen 5 en 1200 lux. Om deze instellingen te wijzigen:

1    Open het deksel.

2    Draai de potentiometer in de gewenste stand met een schroevendraaier. Draai naar rechts om de lichtgevoeligheid te doen afnemen (tot maximaal 1200 lux of daglicht). Draai naar links om de lichtgevoeligheid te doen toenemen (tot minimaal 5 lux of nacht).


Technische gegevens

 • werkingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
 • CE-gemarkeerd
 • detectiehoek: horizontaal 180°, verticaal  60°
 • detectiebereik: 8 m (horizontaal)
 • lichtgevoeligheid: 5 - 1200 lux
 • manueel bedienbaar
 • omgevingstemperatuur: 5 - 40 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.