Skip to main content
Skip table of contents

Analoge stuurmodule 1-10V

Beschrijving

Met de analoge stuurmodule 1-10 V sluit je drie dimmers en/of schakelapparatuur aan op de Niko Home Control installatie:

 • dimmers met een analoge ingang 1-10 V voor het dimmen van monochrome leds.
 • elektronische voorschakelapparatuur voor fluorescentielicht.
 • hoogvermogendimmers met een analoge ingang 1-10 V.

Bruikbare Niko referentiecodes: 05-715, 65-410, 65-412, 65-416, 330-00701.

Overzicht

Werking

De output stuurt een signaal tussen 1 en 10 V om de aangesloten dimmer/voorschakelapparatuur aan te sturen. Hierdoor kunnen geprogrammeerde acties of sferen geactiveerd worden.

Je kunt de status van elke output tijdelijk manueel omschakelen om een licht te schakelen door de overeenkomstige knop in te drukken. Let erop dat deze activering of deactivering tijdelijk is want dit wordt overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie.


Installatie

Aansluitschema

Om de module te installeren:


 • De installatie mag niet onder netspanning staan.
 • De afstand tussen de dimmers en de module mag maximaal 50 m bedragen.
 • Je kunt maximaal drie dimmers per module aansluiten.


1    Klik de module op een DIN-rail. De module plaats je bij voorkeur op de bovenste rij in de schakelkast om de ZLVS-kabels gescheiden te houden van de 230V-kabels.

2    Sluit de dimmers aan op één van de schroefklemmen 1-3.


  De mogelijkheid is voorzien om drie aparte fasen te schakelen.


3    Verbind de analoge stuurmodule 1-10 V met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze vastklikt in de analoge stuurmodule 1-10 V. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.


Foutcodes

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.


LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE  OPLOSSINGEN

STATUS-led

Knippert met één puls per twee seconden.

Softwarefout

Verkeerde softwareversie.*

*Download de laatste versie van de software op de Niko website en voer een upgrade uit van de module.Technische gegevens

 • 3 uitgangen: 1 - 10 V (ZLFS, zeer lage functionele spanning), stroomgestuurd (I)
 • mogelijkheid om 3 aparte fasen te schakelen
 • maximale afstand tussen dimmers en module: 50 m
 • maximale belasting: 20 mA per kanaal, beveiligd vanaf 50 mA per kanaal en maximaal 11 V
 • galvanische scheiding op het schakelen van de vermogenskring (6 A per kanaal)
 • 2 x 6 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
 • afmetingen: DIN 4E
 • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
 • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
 • CE-gemarkeerd
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.