Skip to main content
Skip table of contents

Analoge sensormodule

Beschrijving

Met de analoge sensormodule sluit je drie externe analoge sensoren aan op de Niko Home Control installatie. Deze sensoren moeten geschikt zijn voor toepassingen met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS).

Dit kunnen sensoren zijn voor het meten van zonlicht, wind, regen, CO2, luchtvochtigheid of temperatuur. Hiermee kunnen onder andere zonneschermen, rolluiken en lichten worden aangestuurd in functie van de gemeten waarden.

Overzicht

Werking

Als een aangesloten sensor geactiveerd wordt, krijgt de overeenkomstige input een signaal tussen 0 en 10 V en stuurt de module deze waarde en het adres door naar de controller die één of meerdere geprogrammeerde acties activeert. In de programmeersoftware wordt ingesteld welke waarde overeenkomt met de doorgekregen spanning.

Je kunt de activering van een aangesloten sensor simuleren door de knop in te drukken. Hierbij wordt de echte input gedurende twee minuten gedeactiveerd.


Installatie

Aansluitschema

Om de module te installeren:


 • De installatie mag niet onder netspanning staan.
 • De afstand tussen de sensoren en de module mag maximaal 100 m bedragen.
 • Je kunt maximaal drie sensoren per module aansluiten. Per installatie kun je tot 10 modules aansluiten.
 • Gebruik enkel sensoren die geschikt zijn voor toepassingen met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS).
  • Als de sensor gevoed wordt met ZLVS (24 Vdc), mag je deze altijd gebruiken.
  • Als de sensor gevoed wordt met 230 Vac, moet hij een galvanisch gescheiden uitgang hebben (ZLVS).1    Klik de module op een DIN-rail. De module plaats je bij voorkeur op de bovenste rij in de schakelkast om de ZLVS-kabels gescheiden te houden van de 230V-kabels.

2    Sluit de sensoren aan op één van de schroefklemmen 1-3.

3    Sluit de massa van de sensoren aan op de gemeenschappelijke schroefklem COM.

4    Verbind de analoge sensormodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze vastklikt in de analoge sensormodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.


Foutcodes

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.


LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE  OPLOSSINGEN

STATUS-led

Knippert met één puls per twee seconden.

Softwarefout

Verkeerde softwareversie.*

*Download de laatste versie van de software op de Niko website en voer een upgrade uit van de module.


Technische gegevens

 • maximale afstand tussen sensoren en sensormodule: 100 m
 • 4 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
 • afmetingen: DIN 2E
 • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
 • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
 • CE-gemarkeerd
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.