Skip to main content
Skip table of contents

Nikobus interface

Beschrijving

Met de Nikobus interface breid je een bestaande Nikobus installatie uit met functies van een Niko Home Control installatie. De programmering van een Nikobus installatie moet wel mogelijk zijn met een pc, d.w.z. er moet minstens PC Link,

PC Logic of een feedbackmodule aanwezig zijn.

Overzicht

Werking

Via de Nikobus interface kun je Niko Home Control functies bedienen met Nikobus bedieningselementen en omgekeerd.

Je kunt de functies van de Nikobus installatie enkel bedienen met de generieke drukknoppen van de Niko Home Control installatie. Specifieke drukknoppen zoals de dim-, motor- en ventilatiebediening of drukknoppen met display kun je hiervoor niet gebruiken.

  • Er is geen feedback mogelijk tussen de actoren van de Nikobus installatie en die van de Niko Home Control installatie.
  • Je kunt geen specifieke Niko Home Control drukknoppen of drukknoppen met display gebruiken om de functies van een Nikobus installatie te bedienen.
  • Per installatie mogen er maximaal 100 Nikobus sturingen zijn. Je kunt dus maximaal 100 Niko Home Control actieknoppen toekennen aan een Nikobus installatie.
  • Per installatie mogen er maximaal 100 virtuele Nikobus drukknoppen zijn. Je kunt dus maximaal 100 Nikobus toetsen toekennen aan een Niko Home Control installatie.
  • Als je de Niko Home Control installatie opnieuw moet programmeren, hoef je de Nikobus installatie niet opnieuw te programmeren als de Nikobus adressen van de Nikobus sturing en van de virtuele Nikobus drukknoppen ongewijzigd blijven.

Een Nikobus module bedienen met een Niko Home Control actieknop

1    Koppel de Nikobus sturing aan een actie in de Niko Home Control installatie.

Deze Nikobus sturing gedraagt zich als een output, maar in plaats van een contact aan te sturen, zendt de Nikobus interface een adres naar de Nikobus installatie.

Gebruik één Nikobus sturing voor elke Niko Home Control actie. Als je een drukknop gebruikt met zes actieknoppen, moet je zes Nikobus sturingen voorzien.

Het adres dat je in de Nikobus software moet selecteren of ingeven, vind je onder de parameters van de Nikobus sturing voor deze actieknop.

2    Voeg in de Nikobus software manueel één virtuele Nikobus drukknop toe per Nikobus sturing.

Je kunt de virtuele drukknop verbinden met alle Nikobus modules met een één- of tweeknopsmode:

 • Gebruik de tweeknopsmode als je de actie wilt starten en stoppen via de Niko Home Control actieknop.
 • Gebruik de eenknopsmode als de actie enkel een startgedrag heeft via de Niko Home Control actieknop.

3    Voeg voor deze virtuele drukknop via het tabblad “Adres/Parameters” in de Nikobus software het adres toe dat je gekozen of verkregen hebt bij het programmeren van de Niko Home Control installatie.


Een Niko Home Control module bedienen met een Nikobus drukknop

1    Zoek het adres van de Nikobus drukknop die je wilt gebruiken.

2    Voeg bij het programmeren van de Niko Home Control installatie een virtuele Nikobus drukknop toe voor de actie die je wilt uitvoeren.

Koppel de Nikobus drukknoppen aan de virtuele Nikobus drukknop. Deze virtuele drukknop wordt op dezelfde manier toegewezen en geadresseerd als de andere Niko Home Control drukknoppen.

Geef volgende parameters in voor de virtuele Nikobus drukknop:

 • het adres van de Nikobus drukknop.
 • de toets van de Nikobus drukknop waarmee je de actie wilt starten: A, B, C of D

Installatie

Aansluitschema

 • Tijdens het opbouwen van de schakelkast mag de installatie niet onder netspanning staan.
 • De busbekabeling van de Nikobus installatie is niet compatibel met die van de Niko Home Control installatie. Deze op elkaar aansluiten kan schade veroorzaken.


Om de Nikobus interface te installeren:

1        Klik de Nikobus interface op een DIN-rail. De interface plaats je bij voorkeur op de bovenste rij in de schakelkast om de kabels gescheiden te houden van de 230V-kabels.

2        Sluit de Nikobus bekabeling aan op schroefklemmen B1 en B2.


Foutcodes

Als de module normaal functioneert, licht de NIKOBUS-led op in ruststand en de STATUS-led enkel in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat de STATUS-led knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.


LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE  OPLOSSINGEN

STATUS-led

Knippert met één puls per twee seconden.

Softwarefout

Verkeerde   softwareversie.*

*Download de laatste versie van de software op de Niko website en voer een upgrade uit van de module.

Knippert met twee pulsen per twee seconden.

Geen Nikobus spanning gedetecteerd.

Controleer de bekabeling.

Controleer of de Nikobus installatie goed werkt.

Voorzie een Nikobus module die busvoeding kan geven.

NIKOBUS led

Licht niet op.


Technische gegevens

 • afmetingen: DIN 2E
 • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
 • 2 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
 • CE-gemarkeerd
 • conform EN 60669-2-1
 • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
 • beveiligd tegen kortsluiting en oververhitting
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.