Skip to main content
Skip table of contents

Motormodule

Beschrijving

De motormodule stuurt drie toepassingen aan die door een motor worden aangedreven, zoals rolluiken, jaloezieën of zonweringen.

Overzicht

A. N-schroefklemmenHier sluit je de nuldraad aan.
B. Schroefklemmen 1-3'

Hier sluit je de belasting aan die geschakeld wordt op output 1 tot en met 3´.

C. Schuifbrug

Hiermee verbind je een volgende module waardoor de bus en de voedingsspanning doorgegeven zijn

D. Knoppen

Hiermee activeer of deactiveer je een output. Let erop dat deze activering of deactivering tijdelijk is want dit wordt overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie.

E. L-schroefklemmen

Hier sluit je de fase van de 230V-netspanning aan. De L-schroefklemmen zijn intern per twee met elkaar doorverbonden.

F. ADDRESS-knop

Deze knop heeft een dubbele functie. Naast de functie beschreven onder “D” geef je bij het programmeren van de installatie via deze knop het unieke adres van de module door tijdens de adresseringsfase.

G. KANAAL-leds

Eén per kanaal. Licht op in TEST-mode als de output geactiveerd is.

H. STATUS-ledLicht op in TEST-mode als de module correct aangesloten is en goed functioneert. Als er een fout optreedt, knippert de led om een foutcode weer te geven. Zie Foutcodes hieronder.

Werking

Elke module kan drie motoren aansturen. De looptijd voor het openen of sluiten kun je ingeven in de programmeersoftware. Hierdoor is de exacte positie van het rolluik altijd gekend en kun je een voorkeurspositie instellen.

Met de knoppen “D” kun je de motoren ook manueel activeren of deactiveren vanaf de motormodule. Dit gebeurt via energiezuinige bistabiele relais in de module. De toestand van het relais wijzigt alleen als de controller of één van de schakelknoppen een datapuls genereert. Let erop dat de manuele activering of deactivering tijdelijk is want dit wordt overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie.


  Gebruik de specifieke drukknoppen voor motorsturing (zie Muurprints en drukknoppen) om de motormodule aan te sturen. Dit kan ook opgenomen worden in een sfeer.

Installatie

Aansluitschema’sVoor rolluiken en zonwering

 • Tijdens het opbouwen van de schakelkast mag de installatie niet onder netspanning staan.
 • Neem de geldende AREI-voorschriften in acht bij het bekabelen van de belasting
 • Op elke motormodule mag slechts één fase aangesloten worden.
 • Je mag de motormodule zekeren met automatische zekeringen van maximaal 16 A. Bevestig deze vóór de Niko Home Control module.
 • Het vermogen voor elk kanaal mag maximaal 6 A bedragen.
 • Sluit geen verschillende spanningen aan op dezelfde motormodule.


Om de module te installeren:

1    Klik de motormodule op een DIN-rail.

2    Sluit de netspanning enkelfasig aan op de L-schroefklemmen.

3    Sluit de schakelkringen die je wilt schakelen, aan op de outputs.

4    Groepeer de nuldraden en sluit ze aan op één N-schroefklem.

5    Verbind de motormodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze vastklikt in de motormodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.


Een 230Vac- of 24Vdc-motor stuurt de jaloezieën of lamellen aan.


Bij het installeren moet je op het volgende letten:

 • Jaloezieën aansturen met een 230Vac-motor gebeurt op dezelfde manier als voor de rolluiken.
 • Om jaloezieën aan te sturen met een 24Vdc-motor, heb je twee omschakelcontacten (geen Niko product) per jaloezie of lamel nodig.

Foutcodes

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.


LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE  OPLOSSINGEN

STATUS-led

Knippert met één puls per twee seconden.

Softwarefout

Verkeerde   softwareversie.*

*Download de laatste versie van de software op de Niko website en voer een upgrade uit van de module.


Technische gegevens

 • omschakelvertraging: 0,5 s
 • maximaal toegelaten aantal motoren: 3
 • maximale belasting: 230 V – 6 A per schakelcontact
 • afmetingen: DIN 4E
 • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
 • 2 x 8 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
 • CE-gemarkeerd
 • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.