Skip to main content
Skip table of contents

Generieke drukknoppen

Beschrijving

Drukknoppen bestaan in enkelvoudige, tweevoudige, viervoudige en zesvoudige uitvoering met en zonder indicatieleds. Ze hebben dus één of meerdere actieknoppen waarmee de bewoner de Niko Home Control functies bedient.


OverzichtWerking

Elke actieknop kan een lichtpunt of een lichtkring aansturen, een dimbaar lichtpunt op- of neerdimmen of een sfeer oproepen. Een sfeer is een combinatie van geprogrammeerde outputstanden.

Als de actieknop uitgerust is met indicatieleds, geven deze de status aan van elke output. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware.

Installatie

Het bedieningselement bestaat uit een drukknop en een of meerdere toetsen. De afwerking gebeurt met een afdekkader naar keuze uit de Niko Pure, Niko Intense of Niko Original reeks.


Installatieschema enkelvoudige muurprint

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De drukknop is bevestigd. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller.

Technische gegevens

  • rustspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
  • omgevingstemperatuur: 0 - 50 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.