Skip to main content
Skip table of contents

HVAC-Interface

Beschrijving

Met de HVAC Universal Interface koppel je een VRV-, VRF- of multisplit-airconditioningsysteem (HVAC-systeem) met de Niko Home Control installatie. Deze module vormt de interface tussen het airconditioningsysteem en de Niko Home Control gateway en zorgt voor de communicatie ertussen.

Overzicht

Referentiecodes

550-00551: HVAC-interface voor Daikin VRV

550-00552: HVAC-interface voor Sanyo (Panasonic) VRF

550-00553: HVAC-interface voor Toshiba VRF

550-00554: HVAC-interface voor Mitsubishi Electric VRF

550-00556: HVAC-interface voor LG VRF

550-00557: HVAC-interface voor Fujitsu (Atlantic) VRF

550-00558: HVAC-interface voor Mitsubishi Heavy VRF 550-00559: HVAC-interface voor Hitachi VRF

Op www.niko.eu (onder Producten > Niko Home Control) vind je meer informatie over de ondersteunde HVAC-systemen.Werking

Via de HVAC-interface kun je een HVAC-systeem bedienen met een Niko Home Control HVAC-thermostaat. Zie Drukknoppen met display.

Voor de verschillende HVAC-systemen is slechts één HVAC-interface nodig. Met een HVAC-systeem kun je slechts één HVAC-interface verbinden. Om multisplit-airconditioningsystemen aan te sluiten, heb je een extra module in elke binnenunit nodig.


  • Het is niet mogelijk om verschillende merken van airconditioningsystemen te combineren in één Niko Home        Control installatie.
  • Je kunt geen extra verwarmingselement koppelen aan de HVAC-thermostaat.
  • De HVAC-interface synchroniseert de Niko Home Control installatie en het HVAC-systeem elke 10 minuten en na elke actie vanuit de installatie. De parameters die worden gesynchroniseerd, zijn: verwarmen/koelen, aan/ uit, ventilatiesnelheid, gewenste temperatuur en temperatuurniveaus.
  • Per Niko Home Control installatie kun je maximaal 20 HVAC-thermostaten aansluiten. Je kunt dus maximaal 20 zones creëren.
  • De Niko Home Control installatie kan maximaal 8 binnenunits per zone/HVAC-thermostaat aansturen.
  • Een HVAC-systeem stelt zijn eigen voorrangsregels op om verschillende vragen uit verschillende zones te behandelen.


Installatie


Aansluitschema’s


  • Om bij nieuwe installaties overspraak te vermijden, bekabel je alle ZLVS-kabels links in de schakelkast en de kabels met hoge spanning rechts in de schakelkast.
  • Plaats alle laagspanningsmodules zoals de Nikobus interface of de RF-interface Easywave bij elkaar zodat de Nikobus kabel of de antenne kan meelopen met de ZVLS-kabel.

Bekabelingsvoorbeeld in één schakelkast

*  twisted pair-kabel (UTP, FTP of STP)

Aansluiting en bevestiging van de HVAC-interface

De functies ‘ventilatiesnelheid sturen’ en ‘gemeten temperatuur aflezen’ zijn niet mogelijk als de HVAC-interface   verbonden is met een Daikin KRP met DTA D3-interface. Hitachi-modellen geven geen temperatuur door naar de thermostaat.
 • Gebruik bij voorkeur een HVAC-systeem dat galvanisch gescheiden is van de netspanning.
 • Verbind maximaal één HVAC-interface met de Niko Home Control installatie.
 • De bewoner moet een beveiligd wifi-netwerk hebben. Deze beveiliging is nodig voor het gebruik van de app op smartphone of tablet.

Om de HVAC-interface te verbinden met een VRV- of VRF-airconditioningsysteem of een multisplit- airconditioningsysteem:

 • Om de HVAC-interface te verbinden met een VRV- of VRF-airconditioningsysteem, sluit je de HVAC- interface via een tweedraadse HVAC-buskabel aan op de binnenunit(s). Volgende tabel geeft een overzicht van de busaansluiting op de binnenunit(s) per type HVAC-systeem:


HVAC-

systeem

Communica- tienetwerk

Bus- aansluiting

Polariteit

Aantal binnenunits

Aantal buitenunits

Afgeschermde netwerkkabel

Daikin

D3 Net

F1 F2

Geen

64

10

Niet vereist

Toshiba

TCC Link

U1 U2

Geen

64

10

Vereist

Sanyo (Panasonic)

S3 Net

U1 U2

Geen

64

10

Vereist

Mitsubishi Electric

M-Net (TB3,TB7)

M1 M2

Geen

50

10

Vereist

Fujitsu (Atlantic)

VRF transmission line

X1 X2

Geen

64

10

Vereist

Mitsubishi Heavy

Super Link

New Super Link

A B

Geen

128

10

Vereist

Hitachi

H Link, H Link 2

1 2

Geen

64

10

Vereist

LG


Inter A, Inter B (enkel buiten)

Geen

128

10

Vereist

De HVAC-interface is voorzien van een usb-poort en zeven aansluitingen: L1 – L7. Vijf van deze zeven aansluitingen kunnen gelijktijdig aangestuurd worden, L2 en L6 echter niet omdat die dezelfde elektronica delen. De volgende tabel geeft een overzicht van welke aansluiting op de HVAC-interface gebruikt moet worden voor welk systeem.


HVAC-

fabrikant

Afkorting

usb

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

Daikin

DK


l

l


Mitsubishi Electric

ME


l

l


Sanyo (Panasonic)

SA


l

l


Toshiba

TO


l

l


Hitachi

HT


l

l


Fujitsu (Atlantic)


l
LG

LG
l

l

l

l

l

Mitsubishi Heavy Industries

MH
l

l

l

l

l

Gree

GR
l

l

l

l

l

 • Om de HVAC-interface te verbinden met een multisplit-airconditioningsysteem, moet je eerst een extra module (PCB-aansluiting) per binnenunit bevestigen. Je kunt een HVAC-interface niet direct verbinden met de binnenunit(s) van een multisplit-airconditioningsysteem. De leverancier van het HVAC-systeem moet deze extra module(s) aanleveren die je op de tweedraadse HVAC-buskabel aansluit.

2    Open het klepje aan de rechterbovenkant van de HVAC-interface en controleer of de dipswitches als volgt ingesteld staan.

•  dipswitch P

 

Switch

Aan

Uit

P3

L6 actief, L2 inactief

L2 actief, L6 inactief

P4

productiemode

normale bedrijfsmode


•  dipswitches Q

 

HVAC-type

dipswitch Q - HVAC-lijn L1

Q1

Q2

Q3

Q4

DK

ON

OFF

ON

OFF

ME

OFF

OFF

OFF

OFF

TO

OFF

ON

OFF

ON

SA

OFF

ON

OFF

ON

 • dipswitches R

 

HVAC-type

dipswitch R - HVAC-lijn L2

R1

R2

R3

R4

DK

ON

OFF

ON

OFF

ME

OFF

OFF

OFF

OFF

TO

OFF

ON

OFF

ON

SA

OFF

ON

OFF

ON

  Indien alle dipswitches R1, R2, R3 en R4 in de ON-positie worden gezet, gaat de HVAC-interface in BOOT-mode.

•  dipswitches S

 

Switch

ON

OFF

S1, S2

dc-output op HVAC-lijn L1 inschakelen

dc-output op HVAC-lijn L1 uitschakelen

S3, S4

dc-output op HVAC-lijn L2 inschakelen

dc-output op HVAC-lijn L2 uitschakelen

Switch S1 moet altijd in dezelfde positie staan als S2; switch S3 in dezelfde positie als S4.

  Deze instellingen zijn enkel van toepassing indien je de HVAC-interface via een KRP- of MAC-adapter moet

aansluiten op een niet-VRF-systeem.


3    Klik de HVAC-interface vast op een vrije plaats op de DIN-rail. Zorg ervoor dat de module zich binnen het bereik van de gateway bevindt.

4    Sluit de bus van het HVAC-systeem aan op de bijgeleverde groene interfaceconnector. Klik de groene interfaceconnector onderaan/bovenaan op de HVAC-interface op lijn L1, L2, L3, L4, L5, L6 of L7, afhankelijk van het type binnenunit dat wordt gebruikt.

5. Verbind de bijgeleverde kabels (RS232-kabel en RS232-USB-kabel) met elkaar.

6. Verbind de RS232-connector met de HVAC-interface en de USB-connector van de RS232-USB-kabel met een vrije USB-poort op de connected controller (light).de

7. Verbind de voedingsadapter met de HVAC-interface en sluit de adapter aan op de netspanning

Het display en de groene led lichten op

De oranje leds knipperen:

 • bij data-overdracht van de HVAC-thermostaat naar de HVAC-interface
 • enkel indien lijn L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 verbonden is met een binnenunit.


led

kleur

status

status

verbinding

groen

aan uit

goede verbinding geen verbinding

activiteit

oranje

knippert

data-overdracht

Informatie op het display

Wanneer er communicatie is met het HVAC-systeem, geeft het display extra informatie over de installatie weer. Hieronder vindt u een voorbeeld van zo’n display. De waarden getoond in het voorbeeld zijn uiteraard slechts indicatief en kunnen dus afwijken van de reële waarden.

Weergegeven informatie op het display met de status van de binnenunits:

Weergegeven informatie op het display met het aantal binnenunits en zones:


Weergegeven  waarde

Symbool

Waarde in voorbeeldscherm

A.  Aantal herkende binnenunits

U

10

B. Aantal groepen

G

8

C. Foutcode


A3

D. Foutcode


U4


Problemen oplossen


 


Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Er verschijnt geen informatie op het display.

Foutieve voeding

Controleer of de voedingsadapter een stabiel 9Vdc-signaal levert.

Het juiste aantal binnenunits wordt niet weergegeven op het display.

Het HVAC-systeem herkennen duurt enkele minuten.

 • Wacht vijf minuten.
 • Controleer de communicatie met het HVAC- systeem. De oranje led moet knipperen.
 • Controleer de aansluitingen van de HVAC- buskabel met het HVAC-systeem.

De communicatie met het HVAC-systeem verloopt niet correct.


 


Technische gegevens


 • voedingsspanning: 9 – 24 Vdc
 • installatiemethode: muurbevestiging of DIN-railbevestiging
 • werkingsvoorwaarden:
  • omgevingstemperatuur: 0 – 45 °C
  • luchtvochtigheid: minder dan 85 % RV
 • afmetingen: 90 x 155 x 33 mm (H x B x D)
 • gewicht: 270 g
 • maximaal aantal binnenunits en buitenunits: afhankelijk van de fabrikant (zie de tabel in Aansluiting en bevestiging van de HVAC-interface)
 • maximale lengte van de RS232-kabel: 25 m
 • maximale lengte van de ethernetkabel: 100 m
 • CE-gemarkeerdJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.