Skip to main content
Skip table of contents

Drukknoppen om te dimmen

Beschrijving

Drukknoppen om te dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering met en zonder indicatieleds. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.


 

Werking

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie. Elke groep bestaat uit volgende knoppen: “A”, “B” en “C”.

Als de actieknoppen uitgerust zijn met indicatieleds, geven deze de status aan van elke output. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware. De functies van de actieknoppen vind je in volgende tabel.


Status vóór

Actie

Status na

Het licht is uit

“A” kort indrukken (< 0,4 s)

“Zonder geheugen” gaat de lichtintensiteit naar 100 %. “Met geheugen” gaat de lichtintensiteit naar het vorige niveau.

Dit is de lichtintensiteit die ingesteld was net vóór de dimmer uitgeschakeld werd.

De optie met of zonder geheugen wordt vastgelegd tijdens

het programmeren van de installatie.

Het licht is uit

“B” kort indrukken (< 0,4 s)

Voorkeursinstelling (standaard 50 %)

Het licht is uit

“C” kort indrukken (< 0,4 s)

Het licht is aan. De lichtintensiteit staat op het laagste niveau.

Het licht is uit

“A” lang indrukken (≥ 0,4 s)

De lichtintensiteit neemt toe zolang de actieknop ingedrukt wordt of tot de maximale lichtintensiteit bereikt is.

Het licht is uit

“B” lang indrukken (≥ 0,4 s en

< 3 s)

Voorkeursinstelling (standaard 50 %)

Het licht is uit

“B” lang indrukken (> 3 s)

De huidige lichtintensiteit is ingesteld als voorkeursinstelling.

Status vóór

Actie

Status na

Het licht is uit

“C” lang indrukken (≥ 0,4 s)

Het licht is aan. De lichtintensiteit staat op het laagste niveau.

Het licht is aan

“A” kort indrukken (< 0,4 s)

Het licht gaat naar de maximale lichtintensiteit.

Het licht is aan

“B” kort indrukken (< 0,4 s)

Voorkeursinstelling (standaard 50 %)

Het licht is aan

“C” kort indrukken (< 0,4 s)

Het licht is uit.

Het licht is aan

“A” lang indrukken (≥ 0,4 s)

De lichtintensiteit neemt toe zolang de actieknop ingedrukt wordt of tot de maximale lichtintensiteit bereikt is.

Het licht is aan

“B” lang indrukken (< 3 s)

Voorkeursinstelling (standaard 50 %)

Het licht is aan

“B” lang indrukken (> 3 s)

De huidige lichtintensiteit is ingesteld als voorkeursinstelling.

Het licht is aan

“C” lang indrukken (≥ 0,4 s)

De lichtintensiteit neemt af zolang de actieknop ingedrukt wordt of tot de minimale lichtintensiteit bereikt is.


Installatie

Zie Installatie in Generieke drukknoppen .

Technische gegevens

  • rustspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
  • omgevingstemperatuur: 0 - 50 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.