Skip to main content
Skip table of contents

Drukknopinterface

Beschrijving

Via de drukknopinterface worden potentiaalvrije drukknoppen en NPN-transistoruitgangen aangesloten op de Niko Home Control installatie. De interface zet de schakelimpuls van de drukknoppen om in een Niko Home Control buscommando.

Overzicht 

Werking

De drukknopinterface zendt een commando uit wanneer de drukknop geactiveerd wordt. De interface beschikt over busspanningsdetectie die controleert of de communicatie met de Niko Home Control installatie correct verloopt.

Potentiaalvrije drukknoppen die via deze drukknopinterface aangesloten zijn, kun je niet manueel programmeren. Zie De installatie manueel programmeren Connected controller.


Installatie

Aansluitschema’s

 

 

  • Sluit de drukknopinterface enkel aan op een ZLVS-contact (zeer lage veiligheidsspanning) en niet op        230V-netspanning.
  • Zorg ervoor dat losse draden geen contact maken met andere draden.
  • Je mag de drukknopinterface in een buitenomgeving gebruiken op voorwaarde dat er een spatwaterdichte behuizing voorzien is (bijv. New Hydro).

Om de drukknopinterface aan te sluiten:

1    Sluit de busdraad aan op de B-schroefklemmen.

Lus eventueel door naar andere bedieningselementen van de Niko Home Control installatie.

2    Sluit de potentiaalvrije drukknop of NPN-transistoruitgang aan.

Technische gegevens

  • maximale afstand tot drukknop: 2m
  • rustspanning: 26 Vdc (ZLVS)
  • afmetingen: 40 x 27 x 5 mm (HxBxD)
  • CE-gemarkeerd
  • omgevingstemperatuur: -25  - 55 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.