Skip to main content
Skip table of contents

Drukknop voor ventilatie

Beschrijving

Met de drukknop voor ventilatie bedient de bewoner het centrale ventilatiesysteem (type C of D) via de Niko Home Control installatie.

Overzicht

Werking

De drukknop heeft vier actieknoppen: één voor elke stand van het centrale ventilatiesysteem: laag, normaal en hoog. Daarnaast is er ook een boostknop. Hiermee wordt de hoogste stand gedurende een vooraf ingestelde tijd geactiveerd. Nadien keert de installatie terug naar de vorige stand.

Installatie

Zie Installatie in Generieke drukknoppen .

Technische gegevens

  • rustspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
  • omgevingstemperatuur: 0 - 50 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.