Skip to main content
Skip table of contents

Drukknop voor motorsturing

Beschrijving

Drukknoppen voor motorsturing bestaan in enkelvoudige (met drie actieknoppen) of tweevoudige (met zes actieknoppen) uitvoering. Hiermee bedient de bewoner de motoren van respectievelijk één of twee groepen rolluiken, zonweringen of jaloezieën die in de Niko Home Control installatie geïntegreerd zijn.

Overzicht

Werking

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie. Elke groep bestaat uit volgende knoppen: “A”, “B” en “C”.

Als de actieknoppen uitgerust zijn met indicatieleds, geven deze de status aan van elke output. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware.

De functies van de actieknoppen vind je in volgende tabel.


Status vóór

Actie

Status na

Geen beweging

“A” kort indrukken (< 0,4 s)

Volledig open/naar boven

Geen beweging

“B” kort indrukken (< 0,4 s)

Voorkeursinstelling (standaard 50 %)

Geen beweging

“C” kort indrukken (< 0,4 s)

Volledig gesloten/naar beneden

Geen beweging

“A” lang indrukken (≥ 0,4 s)

Gaat open/naar boven zolang de knop ingedrukt is.

Geen beweging

“B” lang indrukken (> 3 s)

De huidige positie is ingesteld als voorkeursinstelling.

Geen beweging

“C” lang indrukken (≥ 0,4 s)

Sluit/gaat naar beneden zolang de knop ingedrukt is.

In beweging

“A” kort indrukken (< 0,4 s)

Stopt

In beweging

“B” kort indrukken (< 0,4 s)

Stopt

In beweging

“C” kort indrukken (< 0,4 s)

Stopt

In beweging

“A” lang indrukken (≥ 0,4 s)

Stopt

In beweging

“B” lang indrukken (≥ 0,4 s)

Stopt

In beweging

“C” lang indrukken (≥ 0,4 s)

Stopt


Installatie

Zie Installatie in Generieke drukknoppen .

Technische gegevens

  • rustspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
  • omgevingstemperatuur: 0 - 50 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.