Skip to main content
Skip table of contents

Solcellefunktion

På grund af ændringer i lovgivningen bliver det stadig vigtigere at udnytte solenergien fra dine solpaneler optimalt. Når du øger dit egetforbrug reducerer du faktisk de distributionsomkostninger, du skal betale til din netoperatør.
Måden distributionsomkostningerne implementeres på, varierer fra land til land. Generelt beregnes distributionsomkostningerne ud fra det antal kWh, du køber fra nettet. Antallet af kWh, du selv sender ud på nettet (fx med solpaneler), trækkes ikke fra (eller kun delvist).

Hvad kan du gøre med solcellefunktionen?


Solcellefunktionen er et scenarie i Niko Home Control programmeringssoftware. Solcellefunktion måler, om der er overproduktion fra dine solpaneler. Gennem en forbindelse til den smarte/digitale måler eller med en måleklemme, måler Niko Home Control hvert sekund, om du sender strøm ud på nettet. Når der er en konstant udsendelse (> 300W) i en foruddefineret periode, kan solcellefunktionen automatisk aktivere apparater. Du kan konfigurere, hvilke apparater og i hvilken orden de skal aktiveres, i Niko Home Control programmeringssoftwaren eller i Niko Home appen.

Hvad skal du bruge?


Niko Home Control til traditionel ledningsføringNiko Home Control til bus-ledningsføring

Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Din installation har en trådløs smart hub.
 • Din installation er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.8.5  eller højere).
 • Du har et P1 kabel (følger med den trådløse smart hub).
 • Du har en af følgende digitale eller smarte målere med en aktiv P1 port:
  • digital måler fra Fluvius
  • smart måler fra Ores
  • smart måler fra Sibelga
  • smart måler fra Resa
  • DSMR smart måler med version 2, 4 elle 5 (Holland)
 • Hvis du er i Belgien, skal du kontakte administratoren af dit strømnet for at få aktiveret P1-porten.

Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Din installation har en controller II.
 • Din installation har en el-målemodul (3 kanaler).
  Målekanalen er forbundet til hovedforbindelsen bag måleren, og den er konfigureret som aflæsertype = global aflæsning.
 • Din installation er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.10  eller højere).

Hvilke enheder kan du aktivere med solcellefunktionen?


Hvordan kan jeg aktivere forbindelsen mellem solcellefunktionen og tredjeparts enheden?


Du kan aktivere enheder fra Niko partnere med en partner API. Hvis du har en smart enhed, kan du aktivere forbindelsen med IFTTT.

Partner API'er

Solcellefunktionen kan aktivere bestemte programmeringer i partnerens system. Du kan fx sætte varmen op nogle få grader, når dine solpaneler overproducerer, eller du kan øge temperaturen i dit varmtvandssystem.

Du kan få flere oplysninger om de forskellige systemer på vores partneres hjemmesider.

IFTTT

Har du en smart enhed, som du vil aktivere med solcellefunktionen? Det kan du også gøre med forbindelsen mellem Niko Home Control og IFTTT. Du kan aktivere mere end 500 forskellige systemer gennem IFTTT, når dine solpaneler overproducerer.

Fremgangsmåde
 1. Aktiver linket mellem din Niko Home Control og din smarte enheds IFTTT applet.
 2. I Niko Home Control programmeringssoftwaren:
  1. Opret en virtuel enhed.
  2. Opret en basisprogrammering med den virtuelle enhed, der kun vises i appen og/eller på touchskærmen.
 3. I Niko Home Control programmeringssoftwaren eller i Niko Home appen:
  1. Opret et solcellefunktion scenarie.
  2. Vælg den virtuelle enhed som en af enhederne i solcellefunktionen.
 4. På IFTTT hjemmesiden: opret en IFTTT-opskrift:
  1. Gå til https://ifttt.com/create/.
  2. Som If This, vælg Niko Home Control tjeneste.
  3. Klik på udløser Enhed slået til og vælg den virtuelle enhed.
  4. Klik på Opret udløser.
  5. Som Then That, vælg den tjeneste og programmering, du vil aktivere, når dine solpaneler overproducerer.
  6. Klik på  Forbind.

Hvordan deaktiverer jeg forbindelsen mellem solcellefunktionen og en enhed?


Hvis du ikke vil aktivere de forbundne enheder, når dine solpaneler overproducerer, kan du deaktivere solcellefunktionen i Niko Home appen, på touchskærmen eller på Digital black i fanen Betjening.

Du kan anvende programmeringssoftwaren eller menuen Indstillinger til at tilføje enheder til solcellefunktionen eller til at fjerne dem. På denne måde kan du fortsætte med at optimere din Niko Home Control installation.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.