Skip to main content
Skip table of contents

Digital black, 24 V

Digital black har et touchskærm interface. Du kan betjene Digital black på samme måde, som du betjener dine mobile enheder.

Du finder mere information i Hardware manual Niko Home Control II > IP-enheder > Digital black, smart betjeningsskærm > Digital black, 24 V > Sådan bruger du din Digital black, 24 V.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.