Skip to main content
Skip table of contents

Blitz Power og Niko Home Control

Hvad kan du med Niko Home Control?

Med Niko Home Home Control kan du oplade din bil så effektivt som muligt med en af de følgende funktioner: 

 • Solcellefunktion

 • Normal funktion

 • Stop/pause funktion

 • Smart funktion (kommer snart

 • Boost funktion (kommer snart)

Når du oplader din bil med Niko Home Control, understøttes følgende funktioner:

 • Lastbalancering (dvs. bilens ladeeffekt tilpasses automatisk som en sikringsmekanisme til beskyttelse mod overbelastning)

 • Styr dit maksimale forbrug  via spidsbelastningsfunktion
  (dvs. når du har nået din månedlige maksimale målværdi, bliver dine enheder midlertidigt slukket De tændes igen, når du har reduceret dit maksimale strømforbrug. Denne funktion er især nyttig, hvis din nettarif er kapacitetsbaseret)

 • Styr flere ladestandere/tilslutninger i en Niko Home Control installation (kommer snart)

           


Du skal bruge:


Kort sagt

Mere information

Generelt

 • Ekstra ledningsføring er ikke nødvendig.

 • Du har forbundet begge systemer med det samme hjemmenetværk.

Dit Niko Home Control system opfylder følgende krav:

 • Det har en controller II.

 • Det er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.19 eller nyere).

Det centrale energiforbrug i din bolig vil blive målt.
Hvis du kasserer en digital måler med P1 port, kan du bruge din trådløse bridge (550-00640) til at overvåge energiforbruget i dit hjem.
Alternativt kan du anvende et el-målemodul (550-00801 eller 550-00803) eller det trådløse målemodul (552-00803) med klemmer.
Hvis du har valgt det trådløse målemodul, kræver det en trådløs bridge.

Dit Niko Home Control system opfylder følgende krav:

 • Det har en trådløs smart hub.

 • Det er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.19 eller nyere).

Det centrale energiforbrug i din bolig vil blive målt.
Hvis du kasserer en digital måler med P1 port, kan du tilslutte denne direkte til den trådløse hub for at overvåge energiforbruget i dit hjem.
Alternativt kan du anvende det trådløse målemodul (552-00803) med klemmer.

 • Du har en Blitz Power ladestander til el-bil (EV) (typerne Lux eller Create)

 • Din Blitz Power ladestander skal være aktiv og konfigureret med Blitz Power konfigurationsværktøjerne for at garantere korrekt drift.

 • Din ladestander skal være tilsluttet det samme lokale netværk som din Niko Home Control installation.

Hvordan (af)kobler du Niko Home Control og din Blitz Power EV-ladestander?

Du kan (de)aktivere linket mellem Niko Home Control og din Blitz Power ladestander via Niko Home Control programmeringssoftware.
Bemærk, at en basisprogrammering og et scenarie, der er forbundet med din Blitz Power EV ladestander, også bliver opdateret via programmeringssoftwaren.
Kravene og detaljerede instruktioner finder du i softwaremanualen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.