Skip to main content
Skip table of contents

Alfen og Niko Home Control

Hvad kan du med Niko Home Control?

Med Niko Home Home Control kan du oplade din bil så effektivt som muligt med en af de følgende funktioner: 

 • Solcellefunktion

 • Normal funktion

 • Stop/pause funktion

 • Smart funktion (kommer snart)

 • Boost funktion (kommer snart)

Når du oplader din bil med Niko Home Control, understøttes følgende funktioner:

 • Lastbalancering (dvs. bilens ladeeffekt tilpasses automatisk som en sikringsmekanisme til beskyttelse mod overbelastning)

 • Styr dit maksimale forbrug via spidsbelastningsfunktion
  (dvs. når du har nået din månedlige maksimale målværdi, bliver dine enheder midlertidigt slukket De tændes igen, når du har reduceret dit maksimale strømforbrug. Denne funktion er især nyttig, hvis din nettarif er kapacitetsbaseret)

 • Styr flere ladestandere/tilslutninger i en Niko Home Control installation (kommer snart)

             


Du skal bruge:


Kort sagt

Mere information

Generelt

 • Ekstra ledningsføring er ikke nødvendig.

 • Du har forbundet begge systemer med det samme hjemmenetværk.

Dit Niko Home Control system opfylder følgende krav:

 • Det har en  controller II.

 • Det er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.19 eller nyere).

Det centrale energiforbrug i din bolig vil blive målt.
Hvis du kasserer en digital måler med P1 port, kan du bruge din trådløse bridge ( 550-00640 ) til at overvåge energiforbruget i dit hjem.
Alternativt kan du anvende et el-målemodul ( 550-00801 eller 550-00803) eller det trådløse målemodul (552-00803) med klemmer.
Hvis du har valgt det trådløse målemodul, kræver det en trådløs bridge.

Dit Niko Home Control system opfylder følgende krav:

 • Det har en  trådløs smart hub.

 • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.19 eller nyere).

Det centrale energiforbrug i din bolig vil blive målt.
Hvis du kasserer en digital måler med P1 port, kan du forbinde denne direkte med den trådløse hub til at overvåge energiforbruget i dit hjem.
Alternativt kan du anvende det trådløse målemodul (552-00803) med klemmer.

Alt text
 • Du har en Alfen Eve Single S-line eller Eve Single Pro-line ladestander med aktiv belastningsbalancering aktiveret

 • Du har en EVE double Pro-line ladestander (kommer snart)

 • Din Alfen ladestander skal være aktiv og konfigureret med Alfen konfigurationsværktøjerne for at garantere korrekt drift.

 •  Bemærk, at følgende forudsætninger skal være opfyldt, før din Alfen-ladestader kan tilsluttes Niko Home Control:

  • Din Alfen ladestander skal være tilsluttet det samme lokale netværk som din Niko Home Control installation.

  • ‘Belastningsbalancering’ skal aktiveres af installatøren via en licensnøgle (der skal betales), som kan købes hos grossisten eller leasingfirmaet. Licensnøglen aktiveres via ACE Service Installatør-konfigurationsværktøjet eller automatisk på afstand.

  • Feltet 'Active Load Balancing' i ACE Service Installatør-konfigurationsværktøjet skal krydses af. 
   'Data Source' indstillingen i ACE Service Installatør-konfigurationsværktøjet skal indstilles til 'Energy Management System'.

   Alt text

 
Hvordan (af)kobler du Niko Home Control og din Alfen EV-ladestander?

Du kan (de)aktivere linket mellem Niko Home Control og din Alfen ladestander via Niko Home Control programmeringssoftware.
Bemærk, at en basisprogrammering og et scenarie, der er forbundet med din Alfen EV ladestander, også bliver opdateret via programmeringssoftwaren.
For mere information om kravene og detaljerede instruktioner, se softwaremanualen .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.