Skip to main content
Skip table of contents

Zoom / Panorere

Udgangspunkt

Den importerede grundplan vises midt i tegneområdet.

Zoom

Brug zoom-funktionen til at zoome ind og ud fra centrum af tegneområdet eller på et specifikt element (i det tilfælde placeres musemarkøren på elementet og zoomer ind/ud).

Du kan zoome ind og ud på følgende måder:

  • med zoom-linjen nederst i skærmen
  • med rullehjulet på din mus
  • med 2 fingre på en touchpad.

  • Du kan zoome ind op til det dobbelte af den originale størrelse af tegneområdet.
  • Du kan zoome ud, indtil hele tegneområdet er synligt.
  • Du kan også panorere (trække) tegneområdet.

Panorere

Træk tegneområdet således:

  1. Klik udenfor et rum og ved siden af en betjening eller enhed.
  2. Hold museknappen trykket ned og træk musen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.