Skip to main content
Skip table of contents

Import af en grundplan

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Importer grundplan.
  Resultat:
  Plantegning vinduet vises.

 2. Klik på knappen Importer grundplan og vælg filen, som indeholder grundplanen (.png eller .jpg), fra din computer.

 3. Klik på knappen Åbn.
  Resultat:
  Den valgte fil importeres.

 4. Juster om nødvendigt opaciteten og størrelsen af grundplanen ved hjælp af den tilhørende skyder.
  Gør dette med zoom på tegneområdet i den midterste placering. 

 5. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Opret

Video

Se et eksempel her. Tænd for lyden for at se videoen.

https://www.youtube.com/embed/yQzmQS4NvT4


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.