Skip to main content
Skip table of contents

Tilstedeværelsessimulering

Hvad er Tilstedeværelsessimulering?

Med scenariet Tilstedeværelsessimulering kan du udad til give indtryk af at nogen er til stede inde.

Scenariet tager højde for følgende elementer:

 • Værdien fra en digital eller analog sensor (fx skumringsafbryder)

 • En til fem dagsperioder

Udgangspunkt

 • Du har oprettet følgende betjeninger og enheder:

  • et betjeningstryk (generisk tryk eller eco-display)

  • alle de enheder du ønsker at anvende i dette scenarie.

  • (valgfrit) en digital eller analog sensor

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.

Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen Scenarie.
  Resultat:
  Vinduet Scenarie vises.

 2. Vælg rummet som følger:

  • Vælg Rum i rullemenuen.

  • Klik på rummet i tegneområdet.

 3. Klik på pilen ved siden af kategori Forlad huset.

 4. Klik på Tilstedeværelsessimulering.

 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  ProgrammeringHvad?Hvordan?
  AVælg de(n) betjening(er), der skal styre scenariet.

  Klik på plustegnet ved de(n) betjening(er), du vil inkludere i scenariet.

  B(Valgfrit) Vælg en (lys)sensor.
  Når et forudindstillet lysniveau er nået, starter scenariet.

  1 Klik på sensorens plustegn.


  C
  D
  E
  F
  G

  Vælg enheder for hver del af dagen:

  • Morgen
  • Dag
  • Aften
  • Sen aften
  • Nat


  1 Klik på enhedernes plustegn. Du kan vælge afbryderstyrede og dæmpbare enheder.

  2 Indstil varigheden for hver komponent:

  • altid tændt
  • kort
  • mellem
  • længe

  De forskellige varigheder forklares i tabellen herunder:


  3 Indstil en fastsat dæmperværdi for dæmpede udgange.

  Brug Vælg flere til at vælge forskellige enheder på samme tid.

  Hvis du ikke placerer nogen enheder i en bestemt tid på dagen, vil der ikke ske noget i den del af dagen.


 7. Under Parametre indstil følgende:

  1. Lysniveau (kun tilgængelig, hvis du har valgt en analog lyssensor eller mini PIR under B) 

  2. Starttiden af de respektive tidsrum i løbet af dagen (det ene tidsrum slutter, når det næste starter). 

 8. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til vinduet Scenarie.

 9. Klik på knappen Luk for at gå tilbage til oversigtsvinduet Opret.

Indstil driftstiden til 'tryk og hold' for at undgå at aktivere tilstedeværelsessimulering ved en fejltagelse.


Video

Se et eksempel her. Tænd for lyden for at se videoen.

https://www.youtube.com/embed/7WQaI-cxXnA


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.