Skip to main content
Skip table of contents

Skift funktion

Med en skift funktion kan du forbinde to basisprogrammeringer og/eller scenarier til et tryk. En logik programmering afgør, hvilken programmering, der udføres, når du trykker på trykket.

Symbolet for betjeningstryk vises med et 'S' på tegneområdet.

Når du opretter en basisprogrammering eller et scenarie for betjeningstrykket, vil du se følgende tryk:

  • skift deaktiveret (normal) betjening
  • skift aktiveret betjening

Brug en logik programmering til at definere, hvornår betjeningstrykket skal følge normal programmering, og hvornår det skal følge skift programmeringen. 

Læs også 'Programmeringsmenu - Skift funktion'.

Eksempel:

Når du trykker på belysningsafbryderen i stuen i løbet af dagen, aktiveres det korresponderende belysningskredsløb med 100%.

Når du trykker på belysningsafbryderen i stuen i løbet af natten, aktiveres det korresponderende belysningskredsløb med 30%.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.