Skip to main content
Skip table of contents

Anvendelse af skift-funktion

Hvad er skift-funktionen?

Du kan oprette en skift-funktion for følgende betjeningstryk:

 • betjeningstryk

 • specifik dæmperkontrol

 • specifik motorstyring

 • digital sensor, kun busledningsføring

 • forbindelse til eksternt system, kun busledningsføring

 • trådløs vindues- eller dørkontakt

Med skifte-funktionen kan du få et tryk til at udføre forskellige programmeringer (basisprogrammering eller scenarier) afhængigt af dets funktion (normal eller skift).

Hvis betingelsen er opfyldt, vil trykket enten være i normal eller i skifte-funktion. 

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

 1. Klik på trykket for at aktivere afbryderfunktionen.
  Resultat:
  Vinduet med information vises.

 2. Klik på Skift deaktiveret og vælg Skift aktiveret for at aktivere skifte-funktionen.
  Resultat:
  Trykket vises med et 'S' i tegneområdet.

 3. Klik på knappen Luk  for at gå tilbage til  oversigtsvinduet   Opret.

 4. Opret et brugerdefineret scenarie  for den Normale funktion.

  FunktionHvad?Hvordan?
  AVælg et tryk, der skal igangsætte scenariet

  Klik på betjeningen. I dette eksempel vælger vi et enkelt tryk.
  Resultat:
  Der vises to muligheder: normal og skift. Vælg normal.

  BVælg en enhed

  Klik på den enhed.
  I dette tilfælde vælger vi lampen: Dens startprogrammering er at være tændt på 100%, dens stopprogrammering er at være tændt på 0%.


 5. Opret et B rugerdefineret scenarie  for Skift funktionen.

  FunktionHvad?Hvordan?
  AVælg et tryk, der skal igangsætte betjeningen.

  Klik på betjeningen. I dette eksempel vælger vi et enkelt tryk.
  Resultat:
  Der vises to muligheder: normal og skift. Vælg skift.

  BVælg en enhed

  Klik på den enhed.
  I dette tilfælde vælger vi lampen: Dens startprogrammering er at være tændt på 100%, dens stopprogrammering er at være tændt på 0%.


 6. Indstil betingelserne for normal funktion og skift-funktionen.


  IF...THEN...ELSE...
  EksempelIF det er imellem 6:00 og 23:00...Then er funktionen normal (programmering A).

  Else er funktionen skift (programmering B).

  Hvad?Vælg en tidsplan som betingelse.

  Vælg programmering for betjeningen indenfor denne tidsplan.

  Vælg programmering for betjeningen, hvis betingelsen ikke er opfyldt.

Video

Se et eksempel her. Tænd for lyden for at se videoen.

I dette eksempel tændes lyset i gangen på 100% i løbet af dagen og på 40% i løbet af natten, når der trykkes på NO-tryk.

https://www.youtube.com/embed/dvww59ZIP-4

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.