Skip to main content
Skip table of contents

Programmering i nogle få enkle trin

Du kan programmere Niko Home Control programmeringssoftware II version 2.x i de følgende trin:

  1. Opret et projekt og indtast projektinformationen
  2. Importer en grundplan og/eller tegn rum
  3. Tilføj betjeninger, enheder, basisprogrammeringer, scenarier, logik programmeringer og tidsskemaer
  4. Kun i installationer med controller: Opret en tavle, fyld tavlen med moduler og tildel enheder til modulerne
  5. Adressering
  6. Overfør projektet til controller eller trådløs smart-hub
  7. Test.

  

Du kan programmere i trin. Hvis du vil overføre en del af dit program, skal du gå igennem trin 4, 5 og 6.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.