Skip to main content
Skip table of contents

Organisering og redigering af rum, basisprogrammeringer og scenarier

Uanset hvilken touch skærm-profil du bruger, kan du redigere rummenes navne og ikoner. Du kan også vælge, hvilken rækkefølge rummene og deres korresponderende basisprogrammeringer og scenarier vises i, på alle dine touch skærme.

Udgangspunkt

  • Du har oprettet basic actions og/eller routines.

  • Du er i oversigtsvinduet Oversigt > Organiser og rediger.

Fremgangsmåde

Hvad?

Hvordan?

Ændre navnet og ikonet for et rum

Klik på rummet, og ændr navnet og/eller ikonet.

Organisering af rum

Klik på et rum, træk rummet til den ønskede placering, og slip det.

Organisering af basisprogrammering og scenarier inde i et rum

Klik på pilen ved siden af rummet. Klik på basisprogrammeringen eller scenariet, træk det til den ønskede placering, og slip det.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.